Semmelweis Ignác, a könyvtárosHozzáadás a kedvencekhez
Hiba

Kevésbé ismert tény, hogy Semmelweis Ignác az Egyetemen végzett tanári munkája mellett 1861 márciusától a haláláig, 1865. augusztus 13-ig az Orvostanárkari Könyvtárban (ma: Semmelweis Egyetem Könyvtára) könyvtárnoki feladatokat is ellátott.

 

Gazda István tudománytörténész professzor gondozásában 2001-ben megjelent Semmelweis Ignác emlékezete című kötetében külön fejezetben (Pintér Ilona: Semmelweis Ignác, a könyvtáros) kerül említésre Semmelweis Ignác kiemelkedően fontos és unikális könyvtárosi tevékenysége:

 

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárát „1828-ban Schordann Zsigmond orvoskari egyetemi tanár kezdeményezésére a budapesti orvosi kar professzorai alapították. Erre utal az az okirat, amelyet a tanári kar 1858-ban a betegsége miatt nyugalomba vonuló Schordannak nyújtott át, és amely okirat – többek között – a következőket írja: „Az ő (Schordann) ernyedtlen fáradozásának köszönheti e testület magánkönyvtárának, mely már eddigelé 8000, egészen 9000 kötetet tartalmaz, megalapítását és további fennállását, amennyiben ő 30 éven át annak, nem csekély fáradsággal járó kezelését magára vállalta volt.”

A könyvtár első tanár-könyvtárosa Schordann volt, aki minden tőle telhetőt megtett a könyvtár fejlődése érdekében:

 

Schordann professzor – más lehetőség hiányában – a saját (Felső Dunasor 5. száma alatti) lakásán szorított helyet a könyvtárnak. Az egyetemen 1856-ig adott el ő, akkor súlyos betegsége miatt nyugalomba vonult, de feltehetően egészen 1960. elejéig ő látta el a könyvtári munkákat. […]

 

Semmelweis a könyvtárban is jelentős munkát végzett. A könyvtár maga természetesen nem idegen számára, hiszen az Orvosegyesület könyvtárának ő volt az egyik legszorgalmasabb látogatója. Itt kutatta a gyermekágyi lázra vonatkozó irodalmat; a könyvtár „egyes kötetei most is mutatják Semmelweis által történt használtatásuk nyomát, megjegyzések és itt-ott tentafoltok alakjában.”

 

Az ő munkája – mint a könyvtár vezetője – abban az időben nemcsak szellemi irányítást, hanem az adminisztrációs tennivalók ellátását is jelentette.  Ő intézte az orvostudományi könyvek és folyóiratok beszerzését, katalogizálásukat, a kölcsönzést. Például a fennmaradt kölcsönzési nyilvántartásokat Schordann saját kezűleg vezette, és később Semmelweis kézírása is megtalálható, látható ezekben a dokumentumokban. Hogy a könyvtárat az adott körülmények között a lehető leghasználhatóbbá tegye, összeállította és 1864-ben nyomtatásban megjelentette ’A m. k.Tudomány-Egyetem orvostanárkari könyvtár jegyzéké’-t. Modern könyvtári munkát végzett ezzel Semmelweis annál is inkább, mert ő előtte Magyarországon nem jelent még meg nyomtatásban egyetemi könyvtári katalógus.”

 

A Semmelweis Ignácnak tulajdonított folyóirat-összeírás egyoldalnyi darabját, illetve a kézzel írt, majd nyomtatott formában megjelent katalógus-jegyzéket a Központi Könyvtár őrzi.

 

Forrás:

Szöveg: Pintér Ilona: Semmelweis Ignác, a könyvtáros In: Semmelweis Ignác emlékezete sajtó alá rend. Gazda István ; Budapest Piliscsaba 2001. , 1. kötet pp. 218-221.

Képek: Központi Könyvtár saját fotók