MAGYAR ORVOSI KÖNYVTARAK SZÖVETTSÉGE - MOKSZ


 Bemutatkozás, vezetőségi hírek
 Hírek, felhívások
 Kiadványok
 Rendezvények, programok
 Alapszabály
 Szakmai anyagok
 Hasznos linkek
 Oktatás
 Pályázatok
 
Hírek, felhívások


Egészség - Információ - Könyvtár 2015

Kedves Kollégák!

Mint a legutóbbi "Orvosi Könyvtárak" számában jeleztük, 2015. március 27-én az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár és a MOKSZ közös szervezésében az Arany János utca 6-8. szám alatti EMMI épületében konferencia lesz Egészség - Információ - Könyvtár címmel. Ez egy egész napos program, előadássokkal kiállítással, s az ebédet követően a MOKSZ éves közgyűlésével zárunk.

Az Egészség - Információ - Könyvtár konferenciára a programtervezet az alábbi helyen található:Konferencia programtervezet
és a jelentkezési határidő 2015. március 24. kedd.

Regisztráció nélkül sajnos nem lehet az EMMI épületébe belépni- ezért most nagyon fontos a regisztráció! titkarsag1@lib.sote.hu címen kérjük a jelentkezéseket leadni.

Mindenkit szeretettel várunk a konferenciára!

Vasas Lívia
Palotai MáriaInformatio Scientifica - Informatio Medicata 2014


Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 2014. szeptember 24-26-án 11. alkalommal rendezi meg az INFORMATIO SCIENTIFICA - INFORMATIO MEDICATA konferenciát.

A helyszín ezúttal is a Balassi Intézet (1016 Budapest, Somlói út 51.), ahol a tudományos szekcióüléseken, szakmai előadásokon és workshopokon kívül társasági program is várja a felsőoktatási és orvostudományi információszolgáltatás újdonságai iránt érdeklődőket. A konferenciát 2 napos szakmai kiállítás kíséri, ahol a résztvevők személyesen is találkozhatnak a hazai és külföldi kiadók és tartalomszolgáltatók képviselőivel. A 2014. évi Informatio Scientifica - Informatio Medicata konferencia központi témájául az "open access-open science" bemutatását választottuk.

A további információkat a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár portálján olvashatnak az alábbi linkekre kattintva:
További információk
Szakmai programok
Tudományos kísérőprogramok
FotogalériaKellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!


A tudományos közlemények jelentősége a mindennapos betegellátásban

Előadó:
Karamánné dr. Pakai Annamária
egyetemi adjunktus

Időpontja:v 2013. december 4. ( szerda) 14.30 óra

Helye:
ZMK Egészségügyi Szakkönyvtár Olvasóterem

Az előadás főbb témakörei:
. a bizonyítékokon alapuló ellátás (evidence based practice-EBP) alapelveit és gyakorlati szempontjait
. szakirodalom kutatás jelentőségét
. kutatási folyamat lépéseit
. publikálás jelentőségét, tudományos kutatás tervezésének és alapvető módszereit
. írásos közlemények formai követelményeit
. absztrakt készítés szabályait
. elősegíteni a tudományosan megalapozott szakmai munkák hazai és nemzetközi megjelenítését

Minden érdeklődőt szeretettel várunk !

Az Egészségügyi Szakkönyvtár munkatársaiKérdésemre hol a válasz? A könyvtár helybe megy

Szeretnénk, ha munkatársaink orvosi / ápolási szakmai döntéseikhez, szervezett vagy önképzésükhöz, vagy csupán egy szakmai probléma keltette érdeklődés kapcsán tudnák, mi módon vegyék leghatékonyabban igénybe a könyvtár (dokumentációs, információs) szolgáltatásait. Ezek megismertetésével is segíteni kívánjuk felelősségteljes munkájukat.

A fenti célból "Kérdésemre hol a válasz? A könyvtár helybe megy" program keretében a könyvtár munkatársai - előre egyeztetett módon - felkeresik a betegellátó osztályokat.

A 45 perces bemutató alkalmával szó esik a könyvtár funkciójáról, céljáról, szolgáltatástípusairól, az Egészségügyi Szakkönyvtár működési körülményeiről, lehetőségeiről, és néhány fontosabb egészségügyi adatbázis (PubMed, Magyar Orvosi Bibliográfia, MATARKA, és a saját könyvtári portál) használatáról. Tesszük ezt annak reményében, hogy kérdéseire egyre könnyebben talál választ.

Meghívó a GYEMSZI IRF Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár szakmai napjára


Orvosi Könyvtárak - Medical Libraries

Értesítjük olvasóinkat, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár sajtótermék nyilvántartásba vételére irányuló kérelme alapján az Orvosi Könyvtárak - Medical Libraries elnevezésű sajtóterméket 2013. július 22. napján nyilvántartásba vette.Könyvtárbarátok köre


Könyvtárbarátok köre alakult a Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtárában. A tizennégy alapító taggal létrejött kör munkájában részt vesz - többek közt - a Kórházigazgatás, és a Tudományos Bizottság képviselője is. E testület elsődleges célja a közvetlen felhasználók részéről észrevételek, tapasztalatok, javaslatok megtétele - részben a könyvtár munkatársai, részben a kórház vezetése felé. Ezen kívül, a tagok, egyfajta szemléletformáló szerepet is felvállalnak, ami szerint a tudás, a jól képzett szakember kiemelten fontos érték.
A gyors ütemben növekvő és avuló egészségügyi információknak a mindennapi betegellátás szerves részévé kell válniuk. A könyvtárbarátok köre első, alakuló ülésén a könyvtár munkatársainak előadásában felidézték a szakkönyvtár elmúlt 50 évének jelesebb eseményeit, megismerkedhettek a könyvtári portál hasznosságával, egyedi voltával valamint az abban rejlő fejlesztési lehetőségekkel. Végül több szempontú - a működés pénzügyi, személyi és számítástechnikai feltételei - pillanatképet kaptak a könyvtár jelenlegi helyzetéről. A megalakult Könyvtárbarátok köre első tevékenységeként gyűjti és a intézmény vezetése elé tárja az ide vonatkozó javaslatait.

Beke Gabriella
könyvtárvezető
Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár
bega@zmkok.hu

Könyvtárbarátok köre 2013. március
Könyvtárbarátok köre 2013. április
Betegápoló Irgalmas Rend Budai Irgalmasrendi Kórház

Könyvtárunk a "Központi könyvtár" három egységből áll:
Orvosi könyvtár
Szépirodalmi könyvtár
Irattár, kórlaptár

Az Orvosi könyvtárban változatlanul két könyvtáros dolgozik. A könyvtár életében nem hozott nagy változást a 2012-es év, a létszám is maradt, a korábban előfizetett két adatbázis, a Science Direct és Springer Link a 2012-es évben is megrendelésre került. Állományunk sem nagyon gyarapodott, hiszen a nyomtatott folyóirataink megcsappantak, de az adatbázisokból letölthető full textes cikkek enyhítették hiányukat. Szeretnénk 2013-ra is megtartani adatbázisainkat, izgalommal várjuk a tárgyalások kimenetét az árukat illetőleg. A kórházunkban működő SE Reuma tanszék előadásaira érkező hallgatókat, valamit a gyógytornász hallgatókat is ellátjuk szakirodalommal. Vezetőségünk lehetővé teszi szakmai képzésünket és kapcsolattartásunkat más intézmények kollégáival, hozzájárul ahhoz, hogy a szakmai képzéseken, találkozókon részt vegyünk.

Változás a Szépirodalmi könyvtárunkban következett be. Korábbi helyéről , mellyel a kórháznak távolabbi céljai vannak, el kellett költöznie. Egy sokkal kisebb, de "beteg barát" könyvtárba. Azaz, az alagsorból a földszintre került, így az akadálymentesítés megoldódott, és az új hely verandaszerű üvegezett falával napsugaras, világos és hangulatos. A szépirodalmi könyveinket erősen meg kellett tizedelni, a duplum és kevésbé olvasott példányokat dobozoltuk, és raktárban tároljuk, megtartva arra az eshetőségre, hogy a kitett állományt frissíthessük, cserélhessük. A Szép környezetet önerőből valósítottuk meg új függönyök varrásával, bútor és szőnyegek igénylésével és beszerzésével. A könyvtárban egy kolléganő dolgozik, aki teológiai és biblioterápiás végzettsége kapcsán csoportos terápiákat is folytat a betegek számára.

Az Irattár és kórlaptár szinte állam az államban. Két dolgozó, egy diplomás és egy középkáder folytatja munkáját, mely az EU-s adminisztratív előírások miatt egyre jobban duzzad. Évről évre növik ki a raktározásra rendelkezésükre bocsájtott helységet, és az általában a padlástéren vagy egyéb kies területen kiutalt újabb helység kialakítása, megtisztítása és berendezése az ő és mi feladatunk.

A három egységet a kollégialitás, egymás segítése és szakmai kiegészítése fogja össze. Betegség, szabadság idején helyettesítjük egymást, leltározásba, költözésbe, pakolásba besegítünk egymásnak.

Dr. Sándor Istvánné
Központi Könyvtár vezetőjePéterfy S. Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Orvosi Könyvtár

Az elmúlt évek során a könyvtár helyzete érdemlegesen nem változott se jó, se rossz irányba. A lehetőségekhez mérten fizet elő folyóiratokra (többségében magyar), adatbázisokra és szerez be könyveket. Mindezeket teljes egészében az orvosok és ápolók közreműködésével. Ezenkívül a kórház vezetését is ellátja a szükséges szakirodalommal, értsd.: közlönyök, jogi és munkaügyi folyóiratok stb. A könyvek is folyamatosan kerülnek feldolgozásra a könyvtár integrált rendszerében. Sajnos a selejtezés is "folyamatos" tevékenység, mert sok olyan könyv van (főként német nyelvű), melyeket már évtizedek óta nem használt senki, ezeket bizony nem áll módomban tovább tárolni. A könyvtár területe alapjában véve elég nagy, de sajnos így se férnek el a könyvek, régebbi külföldi és magyar folyóiratok, közlönyök.

Örömteli hír viszonyt, hogy a könyvtár idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy rövid összefoglaló kiadvány elkészítését tervezem a régen itt dolgozó könyvtárosok segítségével és saját kutatásaimmal.

Farkas Eszter
Könyvtáros főmunkatársPetz Aladár Megyei Oktató Kórház Orvosi Könyvtár, Győr

Könyvtárunk életében a 2011-es év nagy változásokat hozott.
Régi épületünk, bár csak 43 éves, de gazdagítja a magyar műemléképületek sorát. Mivel intézményünk anyagi lehetőségei nem tették lehetővé felújítását, így az épület gyakorlatilag fokozatosan használhatatlanná vált. Emiatt 2010-2011 folyamán két alkalommal is költözködésre kényszerültünk. Végül könyvtárunk a Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézetének épületében kapott elhelyezést. Az egyetem a rendelkezésünkre bocsátott helyiségeket felújította, berendezte, hogy ezzel a nagyvonalú gesztussal segítse munkánkat. Az egyetemi épületben való létünknek számos előnyét élvezzük munkánk során, azonban minden segítőkészség ellenére sem tudjuk állományunkat megfelelően elhelyezni, hiszen az általunk használt helyiségek alapterülete és befogadó képessége az eredetinek kb. harmada.
Ennek fényében mindenképpen fontolóra kell vennünk egy nagyobb arányú állományapasztás lehetséges módjait. Idei nagy feladatunk, hogy a régi épületben maradt állománynak megfelelő helyiséget biztosítva ezt az állományrészt is elköltöztessük, mivel kórházunk régi telepe felszámolásra kerül és az ott található osztályok a hamarosan használatba vehető új kórházi szárnyban kapnak elhelyezést2012 év a GYEMSZI Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtárában

Tavaly első sorban a GYEMSZI felügyelete alá került kórházi könyvtárakban működő 65 könyvtár állapotának felmérésével foglalkoztunk. Idén valósul meg, hogy azonos szoftvert használva, egy közös katalógust építsünk a kórházi könyvtárakkal.
Több rendezvény szervezésében is részt vettünk (3 alkalommal felhasználóképzést, 1 alkalommal az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék MA hallgatóinak orvosi, egészségtudományi szaktájékoztatás órát tartottunk, valamint az MKE Műszaki Könyvtári Szekciója októberi programja keretében 2 előadást tartottunk, illetve bemutattuk a Hold utcai kutatószobánkat). Az EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) "Health information without frontiers" címmel Brüsszelben megrendezett konferenciáján poszterrel vettünk részt.
Újdonságnak számít, hogy elkezdtük a Lelőhelyjegyzékben a magyar folyóiratok adatait is feldolgozni.

GYEMSZI felügyelete alá 2 menetben 114 intézmény került. 65 könyvtár működik 60 kórházban.
Néhány jellemző adat a könyvtárakról:
A könyvtárak nyitva tartási ideje átlagosan: 27,8 óra. Több mint 40 órát tart nyitva például a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és a Debreceni Kenézy Kórház

A könyvtárak átlagosan 10 ezer kötettel rendelkeznek. 10 olyan könyvtár van, ahol legalább 20 ezer kötetnyi az állomány. A kötetszámuk alapján legnagyobb könyvtárak: Szombathely (Vas megyei Markusovszky Kórház), Veszprém (Csolnoky Ferenc Kórház), Nyíregyháza (Jósa András Kórház), Kaposvár (Kaposi Mór) és a budapesti Szent István Kórház.

19 könyvtárnak van éves beszerzési kerete. A többiben általában engedélyezés után van lehetőség állománygyarapításra. Több könyvtárba egyetlen folyóirat sem jár! Átlagosan 18 a kurrens magyar folyóiratok száma, összesen 8 könyvtárban fizetnek elő online folyóiratra.

Összesen 90 könyvtáros dolgozik a 65 könyvtárban (átlagosan: 1,38), 19 olyan könyvtár (29%) van, ahol legalább 2 fő dolgozik ezek általában a megyei és néhány budapesti kórház.

58 könyvtárban van internet (89%). 34 könyvtárban van több mint egy (általában elavult!) számítógép.(52%) 15 könyvtárban (25%) van OPAC: Aleph (1), Corvina (1), Kistéka (9), Szikla (2), Szirén (1), Textlib (1).Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár

A könyvtár 2012-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Ennek jegyében a kórház újságjában és intranet hálózatán hatfordulós könyvtári totót szervezett részben könyvtártörténeti, részben könyvtárhasználati témakörben. A két nyertes könyvjutalmat kapott. A kórház "Kór-Lap" című újságjában - két részben nyomtatásban is közzétettük - a portálunkon is olvasható - könyvtártörténetet. Tizennégy alapító taggal létrehoztuk a "Könyvtárbarátok köre"-t. Ennek egyik nem túl hangsúlyozott célja egyfajta szemléletformálás, ami szerint a tudás érték, a biztonságos betegellátás, hozzá kapcsolódó oktatás, kutatás fontos feltétele egy megfelelő szakinformációs háttér. Ennek optimalizálásához, a felhasználói igények megfogalmazásához, az intézmény vezetésének a könyvtár működtetésére vonatkozó javaslattételeihez ad szervezeti keretet a Könyvtárbarátok köre. Tagjai a negyedévenkénti személyes találkozás mellett egy most létrejövő levelezőlistán tartják a kapcsolatot egymás között. Idei munkánkat alapvetően az itt megfogalmazódó célok, feladatok határozzák meg.Informatio Scientifica - Informatio Medicata 2012A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 2012-ben már 9. alkalommal rendezi meg az Informatio Scientifica - Informatio Medicata nemzetközi konferenciát, szeptember 26-28. között. A 2012-es INFORMATIO SCIENTIFICA - INFORMATIO MEDICATA kiemelt témája a hazai és nemzetközi innovációs és kutatásfejlesztési törekvések, valamint további fontos és aktuális könyvtárszakmai és népegészségügyi témák megvitatása. A szakma legkiválóbb képviselőit hívjuk meg előadónak, nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is. A helyszín ezúttal is a Balassi Intézet (1016 Budapest, Somlói út 51.), ahol a konferencia idején színvonalas előadásokon és programokon vehetnek részt az orvostudományi információszolgáltatás újdonságai iránt érdeklődők. Az előadások és workshopok mellett szakmai kiállítással és társasági programmal is szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A tudományos előadásokról, workshopokról, a szakmai kiállításról és társasági programról bővebb információ itt található:

Központi Könyvtár honlapjaInformatio Scientifica - Informatio Medicata 20112011. szeptember 21-23-án 8. alkalommal kerül megrendezésre az INFORMATIO SCIENTIFICA - INFORMATIO MEDICATA konferencia a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár szervezésében.

A helyszín ezúttal is a Balassi Intézet (1016 Budapest, Somlói út 51.), ahol a konferencia idején színvonalas előadásokon és programokon vehetnek részt az orvostudományi információszolgáltatás újdonságai iránt érdeklődők.
A 2011-es INFORMATIO SCIENTIFICA - INFORMATIO MEDICATA kiemelt témája a könyvtári konzorciumok, azok magyar és nemzetközi vonatkozásai valamint további fontos és aktuális könyvtárszakmai és népegészségügyi témák megvitatása. A szakma legkiválóbb képviselőit hívjuk meg előadónak, nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is. A tudományos előadások és workshopok mellett szakmai kiállítással és társasági programmal is szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0023 "Semmelweis Tudáshálózat" pályázat zárására is e rendezvény keretében kerül sor.

A tudományos előadásokról, workshopokról, a szakmai kiállításról és társasági programról bővebb információ itt található:

Központi Könyvtár honlapjaInformatio Scientifica - Informatio Medicata 20102010. szeptember 22-24-én 7. alkalommal került megrendezésre az INFORMATIO SCIENTIFICA - INFORMATIO MEDICATA konferencia a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár szervezésében.

A TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0023 Semmelweis Tudáshálózat pályázat megnyitójára is e rendezvény keretében került sor. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A rendezvény helyszíne ezúttal is a Balassi Intézet volt, ahol a konferencia idején színvonalas előadásokon és programokon vehettek részt az orvostudományi információszolgáltatás újdonságai iránt érdeklődők.

A 2010-es INFORMATIO SCIENTIFICA - INFORMATIO MEDICATA idei témája a gazdaságosság és hatékonyság volt könyvtárosi és egészségügyi szempontból. A szakma legkiválóbb képviselőit hívtuk meg előadónak, nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is.

A tudományos előadásokról, workshopokról, a szakmai kiállításról és társasági programról bővebb információ itt található:Központi Könyvtár honlapja

Orvosi Könyvtárak legújabb száma

Megjelent a MOKSZ hivatalos lapjának, az Orvosi Könyvtárak című kiadványnak a 2010. év második száma.
Elektronikus formában az alábbi linken érhető el:
http://www.lib.sote.hu/moksz/hirlevel/Orvosi Könyvtárak_2010_2szam.pdfÚj JAMA-csomag - új lehetőségek

A JAMA folyóiratcsomag az orvostudomány szinte minden szegmensét feltárja: JAMA széles körben elterjedt és a legmagasabb impakt faktorral rendelkező általános orvosi folyóirat, az Archive lapok pedig az orvostudomány 9 különböző ágazatainak specifikus lapjai. A JAMA&Archive csomag online felülete többet kínál, mint folyóiratcikkek adatbázisát: az olvasók kérdezhetnek, tanácsot kérhetnek az orvosoktól, a multimédia pedig lehetővé teszi, hogy az egyes cikkek videofelvételeit megtekinthessék, sőt még tudásukat is tesztelhetik az egyes tudományterületeken. A cikkekhez tartozó ábrákat már ppt formátumban is le lehet tölteni, könnyebbé téve ezzel a tanulást. A legfrissebb kutatási eredényeket közlő cikkek online 3 nyelven olvashatók.

A csomag tartalma:

Folyóirat ISSN Impakt Faktor
JAMA 1538-3598 31,718
Archives of Dermatology 1538-3652 3,402
Archives of Facial Plastic Surgery 1538-3660 1,393
Archives of General Psychiatry 1538-3636 14,273
Archives of Internal Medicine 1538-3679 9,110
Archives of Neurology 1538-3687 5,874
Archives of Ophthalmology 1538-3601 3,242
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surg 1538-361X 1,829
Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 1538-3628 4,320
Archives of Surgery 1538-3660 4,259


Bemutató a Jama csomagról

Hrucsár Ilona
On-line folyóirat feldolgozó
ihrucsar(at)lib.sote.huOrvosi Könyvtárak legújabb száma

Megjelent a MOKSZ hivatalos lapjának, az Orvosi Könyvtárak című kiadványnak a 2010. év első száma.
Elektronikus formában az alábbi linken érhető el:
http://www.lib.sote.hu/moksz/hirlevel/Orvosi Könyvtárak 2010_1szam.pdf

EBSCO Információs Nap

Az EBSCO szeretettel meghívja önt a Magyar Orvosi Könyvtárosok Szövetségével közösen szervezendő információs napjára:

Időpont: 2010. március 31. (szerda)
10 és 14 óra között

Helyszín: Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár
Mikszáth tér 5.
2. emeleti folyóirat-olvasó terem
1088 Budapest

A rendezvény témája:
Az EBSCO orvostudományi ajánlata - Minőség és hatékony keresés

Program:

9:30-11:00 Regisztráció
10:00-11:30
2. emeleti folyóirat-olvasó terem
Előadó: Jan Luprich
EBSCO Publishing teljes szöveggel rendelkező adatbázisai:
MEDLINE with Full Text
CINAHL Plus with Full Text
SPORTDiscus with Full Text
Dentistry & Oral Sciences Source
DynaMed - bizonyítékokon alapuló orvoslás klinikai referencia eszköze
Konzorciumi hozzáférés lehetőségei
11:30 - 12:00
2. emeleti folyóirat-olvasó terem
Előadó: Lukács Eszter
American Medical Association online folyóiratai
A-to-Z online folyóiratkatalógus
12:00 - 12:45 Ebédszünet
12:45 - 13:15
1.emeleti PC-labor
Tréningvezető: Lukács Eszter
EBSCONET folyóirat előfizetések online ügyintéző portálja
Hogyan reklamáljunk az EBSCONET-ben?
13:15 - 14:00
1. emeleti PC-labor
Tréningvezető: Jan Luprich
EBSCOhost tréning
Hatékony keresés

Az előadások végén és az ebédszünetben kiváló alkalom nyílik a kollégákkal és az előadókkal való beszélgetésre. Szívesen vesszük kérdéseit és észrevételeit az előadások és a tréning alatt. Minden kedves résztvevőt vendégül látunk a rendezvény ideje alatt.
Kérem szíves megértését, hogy a helyszín befogadóképessége miatt a jelentkezőket időrendi sorrendben tudjuk regisztrálni.
Kérem legkésőbb március 22-éig jelentkezzen az alábbi e-mail címen: elukacs(at)ebsco.com .

Ebsco Workshop 2009. november 24.

2009. november 24-én került megrendezésre az EBSCO Workshop és Tréning a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában. A tréning fő témái voltak a CINAHL, a SportDiscus és a MEDLINE adatbázisok, illetve gyakorlati alkalmazásuk.

A workshop anyaga elérhető az alábbi linkre kattintva:

1.rész
2.rész

A workshop képei


Informatio Medicata 2009

2009. szeptember 17-18-án 6. alkalommal került megrendezésre az INFORMATIO MEDICATA konferencia a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának szervezésében. A helyszín ezúttal is a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet volt , ahol a konferencia idején színvonalas előadásokon és programokon vehettek részt az orvostudományi információszolgáltatás újdonságai iránt érdeklődők.

A 2009-es INFORMATIO MEDICATA aktuális orvosi témája a magyar lakosságot nagymértékben érintő népbetegségek: elhízás, magas vérnyomás, dohányzás, illetve ezek egészségkárosító hatásai voltak; a könyvtári részben pedig a szakirodalom ellátottsággal kapcsolatban a konzorciumos beszerzések, az EISZ által biztosított adatbázisok kerültek megvitatásra.

A konferencia programja, letölthető előadásai és képei


MOKSZ Tagsági díj 2009

Kérjük azokat a tagokat, akik megkapták a tagsági számlát, rendezzék minél hamarabb, akik pedig nem kaptak, kérjük, írjanak a gancsan@lib.sote.hu címre, hogy véglegesíthessük a MOKSZ tagok listáját. Köszönjük az együttműködést!


eMagyarország 2.0. - Pályázati információk

Új pályázati lehetőség szeptember 04-től!

Az eMagyarország Pontok támogatásának célja, az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása.
A pályázati konstrukció célja az e-közszolgáltatások széleskörű igénybevételének szakértőkkel segített támogatása, többfunkciós közösségi szolgáltató terekben (telepítési hely), a hátrányos helyzetű térségekre és társadalmi csoportokra helyezve a hangsúlyt.

A 2007. évben a fő preferencia-szempont az idei évben a rászorultság, a hátrányos helyzet javítása az esélyegyenlőség jegyében.

A 2008-2011. években azonban a GKM több milliárd forintot tervez szétosztani támogatás formájában a fenti célok elérésének érdekében. A 2008- 2011. években meghirdetett pályázatokon előnyt élveznek azok, akik már 2007- től részt vettek a programban.

Pályázhatnak az alábbi szervezetek:

 • Önkormányzatok (illetve azok fenntartásában működő szervezetek);
 • Társadalmi szervezetek (kivéve biztosító egyesületet és politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket);
 • Alapítványok;
 • Közhasznú társaságok vagy 2007. július 1. után alapított nonprofit gazdasági társaságok;
 • Kamarák.
 • A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. október 15.

  Bővebb információ: http://www.emagyarorszag.hu

  A pályázati kiírás és útmutató letöltése: eMOP_2.0_2007_felhivas.pdf.  Archívum
   
  utolsó módosítás:  2009.10.19.