Szakigazgatósági minősítésHozzáadás a kedvencekhez
Hiba

A Központi Könyvtár a Beszerzési Szabályzat szerint szakigazgatósági feladatokat lát el az alábbi téma körökben:

"Szak- és tankönyvek megvásárlása, folyóiratok előfizetése, Open Access publikálási költségek fizetése"

 

A szakigazgatósági minősítéssel kapcsolatos fontosabb információkat, melyek meggyorsítják a minősítési folyamatot, az alábbiakban igyekeztünk összegyűjteni:

Papír alpú beszerzést minősítő dokumentációt (amennyiben az értékhatár miatt az papír alapon megküldendő) a Központi Könyvtár titkárságára kérjük küldeni.

Amennyiben az értékhatár szerint csak email útján, szkennelten, tájékoztató jelleggel kell a dokumentumentációt megküldeni, úgy kérjük, hogy a bml.konyvtar[@]semmelweis-univ.hu e-mail címre legyenek kedvesek azt megküldeni.

Kérjük, hogy a dokumentációt legyenek kedvesek poszeidónban is postázni részünkre.

 

 

Szeretnénk tájékoztatni minden szervezeti egységet, hogy minden szakigazgatóság, így a Központi Könyvtár is, csak hiánytalanul kitöltött és minden szükséges adatlappal ellátott dokumentációt tud megfelelő szakmai minősítéssel ellátni.

 

A könyv vásárlás, folyóirat előfizetés esetén a központi Könyvtár 2 fő szempont szerint bírálja el a beszerzési dokumentációkat:

- a vásárolni kívánt könyvek vagy előfizetni kívánt folyóiratok valóban az adott szervezeti egység, és így a Semmelweis Egyetem profiljába, gyűjtőkörébe tartoznak-e,

- a vásárolni kívánt könyvek vagy előfizetni kívánt folyóiratok ára reális értéket képvisel, nem áll fenn aránytalanság e téren.

 

Ezen felül a Beszerzési Igazgatóság számára fontos még annak bizonyítása, hogy legalább 3 árajánlat rendelkezésre áll, melyből a legolcsóbb ajánlatot adó céggel kívánnak szerződést kötni.

Kérjük tehát, hogy az árajánlatokat és egy kiértékelésről szóló rövid feljegyzést is feltétlenül legyenek kedvesek a dokumentációhoz csatolni.

 

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján megtalálható az az adás-vételi szerződésminta, amelyet könyvek vásárlása során is alkalmazni kell, ettől eltérni nem lehet.

 

 

Open Access közlés esetén a Központi Könyvtár bírálata során azt ellenőrzi, hogy a közlésre választott folyóirat ne legyen predátor vagy megtévesztő folyóirat, amely vagy nem is közli a kéziratot, vagy pedig tényleges szakmai bírálat nélkül publikálja azt.

Ehhez és a kifizetendő díj igazolásához is szükséges "árajánlat" csatolása, amelyen kérjük, hogy legyen egyértelműen látható, hogy milyen folyóiratba kívánják a cikket közölni, s hogy az valóban "article processing charge" és nem egyéb költség, mint például színes ábrákért fizetendő díjak, page charge, color fee stb.

A Központi Könyvtár a folyóirat ellenőrzését (hogy az nem predátor) úgy végzi el, hogy megnézi, azok indexelve vannak-e a Web of Science Core Collection, Scopus, Directory of Open Access Journals adatbázisok valamelyikében.

Javasoljuk továbbá a csatolmányban található nyomtatvány használatát annak igazolására, hogy az Open Access publikálás esetén miért nem állhat rendelkezésre három árajánlat, és miért azt a folyóiratot választották a kézirat közlésére.

 

A Központi Könyvtár nem lát el szakigazgatósági feladatot könyv kiadás témakörben, sem pedig cikk közléskor felmerülő úgynevezett page charge, color fee esetén.

 

A Központi Könyvtár az egyetem Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján minden Open Access cikk megjelentetés esetén el kell hogy végezze a minősítést (függetlenül az értéktől), ezért kérjük, hogy abban az esetben is írják meg publikálási szándékukat a főbb adatokkal iktatott e-mailben, amennyiben a Beszerzési Szabályzat szerint nem kell BML-t kiállítani. A Központi Könyvtár erre válaszul fogja küldeni a szükséges minősítését.

 

Dokumentáció összeállítással, árajánlatkéréssel kapcsolatos kérdéseiket, kérjük, hogy a Központi Könyvtár titkársági e-mail címére legyenek kedvesek küldeni: titkarsag.kk[@]semmelweis-univ.hu