Régi könyvek állományvédő tisztítása, kötésjavítása az NKA támogatásával 2013-2014

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára 2013-ban a a Központi Könyvtár kiválasztott muzeális könyvei: Lenhossék Mihály Ignác 4, illetve egyéb szerzők 12 művének állományvédő tisztítására, kötésjavítására” céllal beküldött (3543/00192 azonosító számú) pályázattal 500.000 Ft támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alaptól.

A pályázat elnyerése után megkötöttük a szerződést a nyertes ajánlattevő restaurátorral. A restaurátor szakember elszállította, majd konzervált állapotban visszahozta a kiválasztott köteteket. A munka eredményeként a könyvek ismét portól, egyéb szennyeződésektől, penészmaradványoktól mentesek, a meggyengült gerincek, a kopott táblaélek, szétnyílt sarkak, szakadt részek javításra kerültek. A bőrkötés hiányait alápótlással javították, illetve kezelték a kiszáradt kötésbőröket. Szükség esetén védőtokok készültek a konzervált könyvekhez.

Az állományvédelmi szolgáltatáson átesett valamennyi dokumentum ismét használatra alkalmas állapotban van, és a könyvtár látogatói, kutatók, hallgatói rendelkezésére állnak. Az állományvédelmi munka eredményeképpen olyan kötetek használhatók ismét többek között, mint a pályázat beadásakor 240 éve született Lenhossék Mihály Ignác orvosnak, a Semmelweis Egyetem jogelődje tanárának négy műve, amelyek a magyarországi kolerajárványról (1831-ben kiadott könyv), az egészség megőrzésérőlés az emberi lélekről szólnak. Ezeken kívül a tisztított, konzervált könyvek között található Szotyori József táplálkozástanról írt munkája, Szabó József orvos által fordított mérgekről szóló írás, valamint Szőts András inaugularis disszertációja a reumatikus betegségekről. További magyar szerzőktől származó művek a konzervált könyvek között között: Perliczy János Dániel természettudományi, orvosi műveTheoria caloris mathematica : Nova methodo medicinae applicata, melynek matematikai vonatkozásai miatt a Regia Borussia Societas Scientiarum matematika-fizika osztálya a szerzőt tagjai közé fogadta. A szerző, Perliczy János Dániel, Nógrád vármegyéből származó orvos elsőként szorgalmazta az orvosi kar Pesten való alapítását.  A tisztított kötetek közt szerepel több ritka kiadás külföldi szerzőktől is, öt nagyalakú kötet, ebből kettő az angolszász könyvkiadás képviselője, egy gazdagon illusztrált természettudományi munka: állati lenyomatokat, litográfiákat tartalmazó mű a würtzburgi professzortól, Johann Bartholomaeus Adam Beringertől, akinek az orvoslás mellett a kövületek gyűjtése volt a szenvedélye; egy pedig a híres anatómus, Vesalius eredeti ábráival illusztrált anatómiai könyv.

A kötetek a tisztítási, kötésjavítási munkálatok után ismét sérülésmentesen lapozható, penészfertőzésektől mentes állapotban állnak a könyvtár felhasználóinak a rendelkezésére. A tisztított, konzervált kötetek a Központi Könyvtár Szentágothai termébe kerültek vissza zárt szekrényekbe.

A könyvek bibliográfiai adatai szerepelnek online katalógusunkban, így interneten keresztül is bárki számára szabadon és nyilvánosan kereshetők. (http://hunteka.lib.sote.hu/)

Az NKA által kiírt pályázat elnyerésének és megvalósulásának köszönhetően a könyvtári körbevezetések, és így a régi könyvek ismertetése alkalmával ismét méltó állapotban tudjuk bemutatni ezen ritkaságainkat.

----------------------------------------------------------

Fotók a tisztításról, konzerválásról

A tisztítási, konzerválási munkálatokat Kovács Péter könyv-, papír- és bőrrestaurátor - Boteh Bt. végezte, az ő fényképei szerepelnek a galériában, amely az alábbi képre kattintva nyílik meg.

----------------------------------------------------------