Régi könyvek restaurálása az NKA támogatásával 2010-2011

A Központi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával évről évre tudja folytatni a régi könyveinek restaurálását, amelyhez pusztán önerőből nem lenne elegendő kerete. Így a pályázatok megvalósulásának eredményeként restaurált régi könyveket az élő kiállítások mellett ezen a weboldalon is szeretnénk bemutatni. 

 

A 2010-11-es évben kilenc kötetnyi régi könyv újult meg, ebből nyolcat mutatunk be ezen az oldalon, a kilencediket külön weboldalon fogjuk ismertetni a későbbiekben a restaurált kötet érdekessége miatt, amely még további kutatást igényel.

A kötetekhez megadjuk az egyes darabok leírását, a restaurálás előtti főbb sérüléseik, károsodásaik megjelölésével és a restaurálás főbb lépéseivel (a restaurátor által készített restaurálási dokumentáció alapján) és könyvenként egy-egy képgalériával, amelynek elején a restaurálás előtti állapotot láthatjuk, ezután a készítésről néhány fotó és végül a kész állapotot.
A könyv címére kattintva betöltődik a leírása a könyvtár nyilvános katalógusából.

A restaurálási munkálatokat Kovács Péter könyv-, papír- és bőrrestaurátor - Boteh Bt. végezte, az ő fényképei szerepelnek a galériákban.

A  képgalériák az adott könyv fényképére kattintva tekinthetők meg.

 

1. Bogdanus, Martinus: Tractatus de recidiva morborum ex Hippocrate ad Hippocratis mentem, Basileae, 1659

 

Bogdán Márton bázeli egyetemen írt értekezése a hippokráteszi szellemben való gyógyításról.

Az értekezés kötés nélküli, erősen szennyezett állapotban volt, savas lapokkal, fűzései lebomlottak. A restaurálás során megtörtént a lapok savtalanítása, tisztítása, a fűzés rekonstruálása és a kötet egy védő-palliumot kapott.

 

 

 

 

 

 

 

2. Bartholinus, Casparus: Anatomicae institutiones corporis humani, [Wittebergae], 1611


Id. Caspar Bartholin, koppenhágai anatómus és természettudós (Thomas Bartholin

édesapja) könyve az emberi test anatómiájáról.

A könyv pergamenkötése leválóban volt, a címlapot és az előzéklapokat rovarrágás nyomai csúfították, a savasodott lapokat sok helyen barna foltok borították. A restaurálás során a kötetet portalanították, megerősítették illetve kipótolták a lapokat, a kötésborítót tisztították és az eredeti ragasztást követve visszaerősítették. A szétbontás során láthatóvá vált az utolsó íven található "sisakos címeres" vízjel.

 

 

 

3. Aëtius: Contractae ex veteribus medicinae tetrabiblos..., Basileae, 1549


A 6. században élt, híres bizánci orvos és kódexíró, Amidai Aetios egyik, a régi görög-római orvoslás eredményeinek összefoglalását, kivonatait tartalmazó műve, melyet Ianus Cornarius humanista filológus fordított latinra. A könyv 1542-es kiadásáról itt olvashatunk.

A nagyalakú könyv bőrkötése erősen kiszáradt, repedezett volt, a gerincén több helyen levált, az előzékek és számos lap súlyosan penészszennyezett volt, néhány helyen rágásnyomok is látszottak (rovar és gerinces kisállat), a károsodástól néhol összeragadtak a lapok, a borítóra a korábbi tárolás során egy másik műből származó lap tapadt rá. A restauráláskor szétbontották a köteteket, kimosták és penésztelenítették a lapokat, a borítóról eltávolították a hozzátapadt idegen papírdarabot illetve kezelték, javították a kötést.

 

 

 

4. Dioscorides, Pedanius: De medicali materia libri sex, Lugduni, 1552


Pedanios Dioscorides Nero és Vespasianus császárok alatt szolgált katonaorvos, aki szenvedélyesen érdeklődött a gyógyfüvek és ásványi anyagok iránt. A hadjáratok során alkalma volt áttanulmányozni a korábbi gyógyszerészeti munkákat valamint saját tapasztalatokat gyűjteni, ezek összefoglalásaként írta meg ezt a monumentális orvosbotanikai művet a római birodalomban ismert összes egyszerű gyógyszer leírásával, receptekkel és terápiás utasításokkal.
Virginiai egyetem példányának ismertetője itt olvasható.
A holland Universiteitsbibliotheek-Gent digitalizált példánya az 1549-es kiadásról itt  található.

A könyv erősen penészes állapotban volt, borítója le is vált, porlott, lapjai is igen meggyengültek. A restaurálás során megtörtént a kötet penésztelenítése, a papírok megerősítése, valamint a kötés rekonstruálása. A lapok láthatóan fehérebbek, tisztábbak, olvashatóbbak lettek, valamint a leírások mellett így a gazdag botanikai ábraanyag is tanulmányozhatóbb.

 

 

 

 

 

5. Descartes, Renatus; Schuyl, Florentius: De homine figuris et latinitate Donatus, Lugduni Batavorum, 1664


A humanizmus és a reneszánsz kor új természetszemléletének egyik megalapozójának, az orvosi műveket is író Descartes-nak könyve az élettanról gazdag ábraanyaggal (köztük egy kihajtható szívvel), az orvos-filozófus Schuyl bevezetőjével és szerkesztésében. A mű az élettan területén korai alkotás, annak alapjait letevő, de tapasztalatok hiányában még pontatlan a leírásokkal.
A holland Universiteitsbibliotheek-Gent digitalizált példánya itt található.
Az Egyesült Államok-beli Brown University 1662-ben megjelent példányáról itt található egy leírás a kihajtható szív képével.

A mű kötése elveszett, előzéklapjai szintén, lapjai szakadozottak, előszava első oldalának fele hiányos volt. A restaurálás során a csonka lapot papíröntéssel kiegészítették, regenerálták a papírt, új korhű előzéklapok készültek hozzá, valamint korhű bőrkötést kapott.

 

 

 

 

 

6. Sammonicus, Quintus Serenus: De re medica sive morborum curatione liber, 1581

Quintus Serenus Sammonicus 1. sz.-ban élt római polihisztor orvoslásról szóló írásainak gyűjteménye. Életéről igen keveset tudunk, műveiben nagyrészt ifj. Plinius természetrajzát követi, még hatással vannak rá a régi római mágiák, ráolvasások, inkább a kevésbé drága, népi gyógymódokat részesíti előnyben.
Forrás

A holland Bibliotheek Snellaert digitalizált példánya megtekinthető itt.

Az antikva lapjai erősen szennyezett, víz- és egyéb barna foltos állapotban voltak, gerincét teljesen elhagyta, a fűzése így jól látható a restaurálás előtti képeken. A restaurálás során új gerincet kapott, lapjai tisztításra kerültek, a szükséges részeken pótolták a papír és a borító hiányzó részeit.

 

 

 

 

7. Solenandrus, Reinerus: Consiliorum medicinalium sextiones quinque, Francofurti, 1596

 

A német származású, Reiner Solenander gyakorló orvos nagyszabású műve az tapasztalatairól, melyben összesen 133 esetet vizsgál.

A holland Universiteitsbibliotheek-Gent példánya digitalizálva megtalálható itt.

A kötet pergamenkötése sérült, foltosan szennyezett, hullámos állapotban volt, kötése kezdett leválni. A restaurálás során eltávolították a megbarnult foltokat a kötésről és a lapokról, tisztították és pótolták a hiányzó lapokat/laprészeket és javították a kötést. A fotókon látszik az előzék címer alakú vízjele átvilágítva, melyen jól kivehetők a lap rostjai is.

 

 

 

 

 

 

 

8. Paracelsus, Philippus Theophrastus: De lapide philosophrum, Strassburg, 1572

 

A híres Paracelsus három alkímiai értekezése a bölcsek kövéről, melyben úttörőként kapcsolta össze az alkímiát az orvostudománnyal a gyógyítás szolgálatában.
Az antikva digitalizált változata megtalálható itt.
Schultheisz Emiltől itt olvasható egy tanulmány (pdf-ben) Paracelsusról.

A kötet nagy mértékben poros, szennyezett, korábban teljes egészében elázott így barnás vízfoltos volt, a borítója kezdett leválni, néhány lapja elszakadt. A restaurálás során a teljes kötet szétszedésre került, kimosták a lapokat, pótolták illetve javították a hibáikat, sérüléseiket; új kötéstáblákat helyeztek az elhasználódott régiek helyébe (az eredeti kötéstáblát a restaurátor palliumban mellékelte a kész könyvhöz), javították és tisztították a kötésborító külső részét. A munka befejeztével a megsárult lapok igen látványosan világosabbak lettek, a könyv újra nyithatóvá és használhatóvá vált.

 

 

Források az életrajzi adatokhoz:

Nemes Csaba: Orvostörténelem, Debrecen, 2008

Székely Sándor: Az orvostudomány története, Budapest, 1960

Plinio Prioreschi: A History of Medicine - Vol. 3. Roman medicine, Ohama, cop. 1998 - digitalizált könyvrészlet [utolsó letöltés: 2012.01. 20.]