Régi könyvek restaurálása az NKA támogatásával 2011-2012

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára a „Központi Könyvtár egyedi muzeális dokumentumai restaurálása” című (2129/0239 azonosító számú) pályázattal 2011-ben 876.400- Ft támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alaptól.

A támogatás elnyerését követően a szerződésben vállaltaknak megfelelően összeállítottuk a restaurálandó kollekciót, majd a szerződéskötés után megkezdődött a restaurálási munka és folyamatosan haladt.
A munka sikeresen befejeződött. A restaurálás eredményeképpen a kötetek közül a súlyosan penészesek (tizenegyből három kötet) fertőtlenítve lettek. Négy kötés nélküli kötet kapott teljesen új, rekonstruált kötést, a sérült bőrkötéseket kijavították. Így újra használható, lapozható lett például Steidele János bábamesterségről írott könyve (1777), a régi orvosi egyetem sebészeti tanszékén kézzel írt egyetemtörténeti dokumentum (19. sz. eleje), valamint Thomas Bartholinus gazdagon illusztrált anatómiai műve is (1654). A könyvek állagmegóvó tárolása érdekében az összes restaurált kötethez megfelelő védőtok készült.
Összességében kötetek immár értékükhöz méltó minőségben állnak a könyvtárat felkereső kutatók, hallgatók rendelkezésére. A restaurátor részletes írásos és fotódokumentációja a restaurálás folyamatáról és az elkészült kötetekről gazdagítja a könyvtárunk készülő kép-adatbázisát a régi könyveinkről, illetve a Könyvtár honlapjára kerülendő ismertetést a kötetek restaurálásáról.
A restaurált kötetek bibliográfiai leírásai bárki számára kereshetők a könyvtár nyilvános katalógusában. Maguk a kötetek külön olvasóteremben vannak elhelyezve, zárt szekrényekben, felügyelet mellett helyben olvashatók.
Könyvtárunk gyakran fogadja az Egyetem külföldi vendégeit, valamint minden tanév kezdetén könyvtári vezetést tart az elsőéves hallgatók számára, továbbá részt vesz különböző rendezvénysorozatokon (például a Kutatók Éjszakája), és maga is szervez előadásokat, konferenciákat. Ezen alkalmakkor régi gyűjteményünket, s néhány már restaurált könyvet külön is bemutatunk a vendégeknek, hallgatóknak.
A pályázati támogatásnak köszönhetően a jövőben az újonnan restaurált munkák is bemutathatóvá és használhatóvá válnak.

----------------------------------------

A könyv címére kattintva betöltődik a leírása a könyvtár nyilvános katalógusából.

A restaurálási munkálatokat Kovács Péter könyv-, papír- és bőrrestaurátor - Boteh Bt. végezte, az ő fényképei szerepelnek a galériákban, amelyek a leírások melletti képre kattintva nyílnak meg.

-----------------------------------------

 

1. Bartholinus, Thomas: Historiarum anatomicarum rariorum centuria I. et II.    Hafniae,1654

 

Thomas Bartholin dán származású orvos, matematikus, teológus műve, amely a szokatlan anatómiai és klinikai esetek leírásá tartalmazza.

A mű kötése elveszett, ezért új bőrkötéssel lett pótolva az eredeti nyomai alapján, továbbá tisztításra és megerősítésre kerültek a kötet lapjai is.

 

 

 

2    Caldani, Leopold Marcus Antonius:Institutiones physiologicae    

Lipsiae,1785

Az itáliai anatómus és orvos műve. A restaurált műve sok kiadásban és több fordításban is megjelent, a különböző szervek, testfolyadékok fiziológiai leírását tartalmazza.

A kötet erősen penészes állapotban volt, borítója levált, lapjai meglazultak. A tisztítás, spórák eltávolítása után megtisztították a kötetet a vízfoltoktól is, pótolták a papírlapok hiányzó részeit, megerősítették a lapokat. Majd könyv borítóját megtartva, azt kiegészítve, rekonsturálva készült el a kötés-restaurálás.

 

 

 

 

 

 

3    [Magyar Királyi Egyetem]    Normales resolutiones regiae studium medic-chirurgicum in Regia Scienti. Universitate Hungaica concernentes : Decanatus offici usibus  

[Buda]    [1825-1832 között]

A Semmelweis Egyetem elődintézményében írt kézírásos, hivatalos használatra szánt egyetemtörténeti dokumentum az egyetem sebészeti tanszékéről.

A borítója hiányos, kopott volt, gerinclemeze hiányzott, vastag, írásra szánt, erősen enyvezett, kézi merítésű lapjai erősen porosak voltak. A papírlapok így tisztításra kerültek, a kötet új bőrgerincet kapott és pótolták a kötés hiányzó részeit.

 

 

 

4    Rode, Johannes   Mantissa anatomica ad Thomam Bartholinum    Hafniae    1661

Johann Rode anatómiai megfigyelései a híres anatómusnak,
Thomas Bartholinusnak címezve.

A mű megtalálható digitalizálva a belga gent-i egyetemi könyvtár oldalán.

A kötet borító nélküli volt, előzéglapjai erősen meggyűrődtek, lapjain néhol savas, átütődő foltok voltak láthatóak. A restaurálás során a papír tisztítása és javítása után új kötést is kapott a mű.


5    Santorio, Santorio: De statica medicina aphorismorum sectionibus septem cum commentario Martini Lister    Lugduni Batavorum    1703

Sanctorius Sanctorius (Santorio Santorio), 16-17. században élt, olasz származású orvosprofesszor műve, aki többek között feltalált egy termoszkópot, amelyen elsőként alkalmazott szám-beosztást, ez volt a hőmérő egyik elődje. A restaurált könyve az élettan történetének fontos dokumentuma, fő témája az anyagcsere, amelyet Santorio saját kísérletei által vizsált. A mű 1737-ig öt kiadást élt meg.

A szerző és a mű részletes bemutatása a virginiai egyetem oldalán.

A kötet súlyosan megázott állapotban volt, emiatt vízfoltos és vetemedett, a kötésének első táblája elveszett, a restaurálás során új borítót kapott.

 

 

 

6    Sennertus, Daniel: Practicae medicinae Lib. I. : De capitis, cerebri, et sensuum externorum morbis & symptomatibus    [Wittenberg]    1654
7    Sennertus, Daniel: Practicae medicinae Lib. II.: De oris, colli, ac thoracis morbis & symptomatibus    [Wittenberg]    1656

Daniel Sennert 16-17. századi német orvos műve, a kétkötes alkotás a különböző testrészek és szervek betegségeit és azok tüneteit mutatja be.

Az első kötet digitalizálva a Bajor Állami Könyvtár oldalán.
A második kötet digitalizálva ugyanott .

A kötetek könyvészeti érdekessége, hogy az eredeti egészpergamen-borítóra valószínűleg a barokk vagy klasszicista korban ráburkoltak bordó színű papír-tapétával, amely az egyik köteten kevésbé a másikon jobban megmaradt. Végül, hogy a kötetek történetének mindkét állapota látszon, az egyiken meg lett hagyva a bordó borítás, a másiknál pedig vissza lett fejtve és láthatóvá vált az egészpergamen-kötés.
A kötetek súlyosan penészesek, vetemedettek voltak, spórákat eltávolították a lehetséges mértékben és a vetemedés is korrigálva lett a restaurálás során. 

 

 

8    Steidele János: Magyar bábamesterség    Bécs    1777

Az osztrák származású Raphael Johann Steidele, szülés és sebész orvos műve, mely a gazdagon illusztrált kötetben részletesen foglalkozik a női test anatómiájával, a terhesség és a szülés menetével. A művet Szeli Károly fordította magyarra.
Kaproczay Katalin a Bábakönyvek címszó alatt foglalkozik a kötettel a Lege Artis Medicinae-ban megjelent írásában (2000;10 (5): 458-462.).

Digitalizálva az OSzK oldalán.

A kötet félbőr kötése kiszáradt, a gerince és a bör kötés-rész részben hiányzott, a kötéstáblák szinte teljesen leváltak. A lapokon tinta-marás nyomok voltak láthatóak. A restaurálás során kitisztították, megerősítették a lapokat, a kötésborítő bőrjét és a papír-borítás részeit pótolták, az oromszegőt rekonstruálták.

 

 

9    Eleonora Maria Rosalia: Freiwillig-auffgesprungener Granat-Apfel, dess Christlichen Samaritans    Wien    1710

A kötet szerzője Eleonora Maria Rosalia, Troppau és Jägerndorf hercegnője, a női szerzőség miatt is különleges alkotás, amely korában igen népszerű volt. A kötet első része az orvosságreceptekkel foglalkozik, a második része pedig ételreceptekkel.

A mű a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem honlapján.
Ismertetése angolul.

A kötet erősen penészfoltos volt, kötés nélkül, fűzése meglazult. A restaurálás során a kötet lapjait száraz és vizes eljárásokkal megtisztították, majd kapott egy rekonstruált kötést.


10    Vetter, Aloys Rudolph: Aphorismen aus der pathologischen Anatomie    Wien    1803

A kötet szerzője német származású anatómus, a restaurált kötet a legjelentősebb műve, az elsők közötti részletes, módszeres kórbonctani leírás.

A kötet félbőr borítója le volt válva, első lapjai kiesőben voltak, gerincét részben elhagyta. A restaurálás során portalanították, megtiszították és erősítették a kötet lapjait valamint a megmaradt kötés alapján rekonstruálták  az eredeti kötést.

 

 

11    Walther, Johann Georg: Sylva medica opulentissima    Budissae    1679

A német származású szerző műve egy bő ismertetésekkel rendelkező szótár a különböző betegségek leírásával.

A mű digitalizálva a Bajor Állami Könyvtár oldalán.

A kötet egészpergamen kötése súlyosan sérült, vetemedett volt, a könyvtest ki is szakadt a borítóból. A restaurálás során a kötés pergamenszalagjai pótlásra illetve javításra kerültek, a lapjait kitisztították és megerősítették. A kötet szétbontása során láthatóvá vált a kötéstábla belső oldalához eredetileg felhasznált gótbetűs írású német nyelvű szöveg.