Bejelentkezés
IP:54.145.25.22 (További info)


Magunkról
Email: konyvtar@semmelweis-univ.hu
Telefon:
Mikszáth tér kölcsönzés:
(1)459 15 00 / 60514
EOK épület kölcsönzés:
(1)459 15 00 / 60008
Skype:
Skype Offline
umft TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0023 Semmelweis Tudáshálózat

Híreink
Hiba

Benedek István: Semmelweis időszerűsége Hozzáadás a kedvencekhez

(Élet és Irodalom, 1968. jún. 29.)

Az egyik legismertebb 20. századi Semmelweis-kutatók egyike Benedek István (Budapest, 1915. január 17. – Velence, Olaszország, 1996. június 9.) magyar orvos, író, művelődéstörténész, polihisztor volt.


Fő céljaként jelölte meg, hogy „igazságot szolgáltasson Semmelweisnek a róla megjelent sok-sok rágalommal és pontatlan következtetéssel szemben. Lépésről lépésre dolgozta fel a legnagyobb magyar orvos életművét, s írta meg 1967-ben első kötetét, amelynek nagyon nagy visszhangja volt. Az orvosi szakma „hivatalból” támadta őt, mivelhogy nem fogadta el a Semmelweis halálának okaként oly sokszor hangoztatott vérmérgezés-elméletet, hanem ehelyett élete utolsó hónapjainak folyamatos agyi elborulásaként a szifiliszt (paralysis progressiva (hűdéses elmezavar, a nagyagyi kéreg krónikus lueses encephalitise) jelölte meg kórokként (hozzátéve, hogy valószínűleg egy gyermekágyi lázban elhunyt szifiliszes nő boncolásakor – halála előtt több évtizeddel – szerzett sérüléskor lett ő maga is beteg, s e betegség juttatta őt ahhoz a súlyos állapothoz, amelynek vége egy elmegyógyintézeti, meglehetősen kegyetlen kezelés lett). A 2000 után lefolytatott orvostörténeti kutatásokból, s egykori boncolóorvosa leírásából kitűnik, hogy Benedek István hipotézise valósnak mutatkozik, valóban ez a betegség támadta meg Semmelweiset, s végső soron ez okozta a halálát (ezt igazolják Szállási Árpád, az orvostörténet egyetemi magántanárának kutatásai is).”¹


Benedek István 1968-ban, Semmelweis Ignác születésének 150. évfordulóján az alábbi szavakkal állít emléket Semmelweisnek:


 „Az évfordulók különösen alkalmasak arra, hogy a „kegyelet adója” címén az utókor elmondja mindazt, amit a kortársak elmulasztottak, esetleg annál is többet. Nálunk most „Semmelweis-kultusz” van: halálának centenáriuma indította el három éve, ma pedig születésének százötven éves évfordulója szolgáltat újabb alkalmat az ünneplésre. Könyvek, tanulmányok, cikkek jelennek meg róla, előadások hangzanak el rádióban, televízióban, fővárosi és vidéki ünnepi üléseken, itt-ott külföldön is; kórházakat neveznek el róla, budai szülőházát helyreállították,  múzeumot  rendeztek  be  benne.  Sőt:  csontjait  kiásták  a  Kerepesi-temetőben, megmérték és lefényképezték, újra elföldelték.


Mindez  szép  és  jó.  Ha  rajtam  állna,  többet  is  tennék,  például  Semmelweisről nevezném el az Orvostudományi Egyetemet*, és ami ennél is fontosabb: gondosan ügyelnék arra, hogy a semmelweisi elvek szigorúan érvényesüljenek a gyógyításban. Ezek az elvek: a tisztaság, a törődés, a megelőzés, és nem utolsósorban az iatrogén –orvosok okozta –ártalmak kerülése.”²


*A cikket követő évben, 1969. november 7-én, az Orvoskar alapításának 200. évfordulóján az egyetem felvette a Semmelweis Ignác nevét.


¹ https://hu.wikipedia.org/wiki/Benedek_István_(író)


² Benedek István: Semmelweis időszerűsége (részlet), Élet és Irodalom, 1968. jún. 29.


Kép: Semmelweis Egyetem udvarában található Semmelweis-szobor http://semmelweis.hu/hirek/files/2012/06/szobor-sem-slide.jpg


Új Jogtár kommentárokHozzáadás a kedvencekhez

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Jogtár adatbázishoz való hozzáférésünk két új kommentárral bővült: a Kommentár az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényhez, illetve a Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez modulokkal.

A két új modul a Jogtárba belépve az "Adatbázisok" menüpont "KJK-kommentárok, modulok" menüponton keresztül érhetőek el, az "Egészségügy", illetve a " Polgári jog” almenüpontokra kattintva.


Emerging Sources Citation IndexHozzáadás a kedvencekhez

Tisztelt Felhasználóink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Thomson Reuters új adatbázisa, az Emerging Sources Citation Index, mely a Web of Science Core Collection részeként elérhető.

 

Az Emerging Sources Citation Index adatbázisában az újonnan kialakuló, feltörekvő tudományágak és a legfrissebb tudományos publikációk kapnak helyet. A tudományos irodalmat 2015-től kezdve fedi le.

 

Bővebb információt az alábbi linken találhatnak:

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/


Pesti évek 1850-től 2.Hozzáadás a kedvencekhez

Gortvay György: Semmelweis élete és munkássága c. könyvében részletesen bemutatja Semmelweis

Ignác Rókus Kórházban végzett vizsgálatait, tevékenységét is:

 

A kórház akkoriban már bővített osztályokkal működött, „Semmelweis kinevezésével a szülészeti osztály önálló osztállyá alakult, és megszűnt a kapcsolata a sebészeti osztállyal. […] Semmelweis 6 évig működött a Rókus-kórházban, és ezalatt az osztályon 933 szülés zajlott le. A 933 szülő nő közül csak 24 halt meg, és ezek közül 8 (vagyis 0,85%) gyermekágyi lázban, a többi 16 gyermekágyas egyéb betegség áldozata lett. Ez az eredmény a maga idejében csodálatosan nagyszerű volt, hiszen ugyanekkor Bécsben és Prágában 10-15 % volt a gyermekágyi halálozási arányszám. […]

 

A Közkórházi Orvostársulat 1934-ben a kórház falára emléktáblát helyezett el, és így örökítette meg Semmelweis Rókus-kórházi  működésének emlékét.”

 

Később szobrot is állítottak a Szent Rókus kórház (volt Semmelweis kórház) főbejárata előtt.
(VIII. ker. Gyulai Pál utca 2., közel a Rákóczi úti Szent Rókus kápolnához).

 

Forrás: Gortvay György: Semmelweis élete és munkássága, Akadémiai Kiadó, 1966, 85-86.o.

Kép: http://www.budapest-foto.hu/Semmelweis Ignac szobra_1.htm


Pesti évek 1850-től 1.Hozzáadás a kedvencekhez

„Semmelweis 1850. október végén érkezett Pestre. A fiatal magyar tudós, aki megtalálta a nagy igazságot, csalódottan és kiábrándultan érkezett haza, ahol csakhamar észrevette, hogy a helyzet itt sem lesz kedvező számára. Itthon azonban nem a személye iránt megnyilvánuló ellenszenv vagy a tanaival szemben való ellenállás, hanem az akkori magyarországi viszonyok fékezik munkásságának lendületét. [….]

Hazaérkezése után szinte az első napokban megtalálta a kapcsolatot az orvosi körökkel, elsősorban Balassa János sebészprofesszor körül csoportosuló baráti körrel. […] A „Balassa-körben” időről időre az ország legjelesebb orvosai gyűltek össze, és közvetlen eszmecserékkel igyekeztek enyhíteni a magyar tudományos élet hiányán. ezek között az összejövetelek között szerepeltek az ún. Hirschler Ignác-féle hisztológiai esték, amelyeken Balassa János, Bókay János, Markusovszky Lajos, Kovács Sebestyén Endre, Semmelweis, Wagner János, Lumniczer Sándor, Haynal István, Kanka Károly, Sass István, Lengyel Endre és mások vettek részt. Ebben a baráti társaságban ennek a magas színvonalú szellemi környezetnek melegében talált vigaszra és támaszra Semmelweis.”

Gortvay György (1892-1966) orvostörténész Semmelweis-életrajzában az akkor levéltári kutatásait alapul véve egészítette  ki elődjei (Hegar, Bruck, Schürer von Waldheim, Sinclair) tanulmányait, így teljesen új megvilágításból szemlélhetjük a Semmelweis életét, illetve a személye és halála körüli vitákat. Az író célja a könyvvel, hogy „100 esztendő előtt lezajlott és az ő [Semmelweis] életútjában rejlő tragédia soha ne ismétlődhessék meg az emberiség történetében.” 

Gortvay György: Semmelweis élete és munkássága, Akadémiai Kiadó, 1966, 10., 79-82.o.

Kép: http://moly.hu/system/covers/big/covers_360269.jpg


Régebbi híreink további oldalakon olvashatóak:
25 oldal Előző oldal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő oldal