Bejelentkezés
IP:54.82.54.127 (További info)


Magunkról
Email: info@lib.sote.hu
Telefon:
Mikszáth tér kölcsönzés:
(1)459 15 00 / 60514
EOK épület kölcsönzés:
(1)459 15 00 / 60008
Skype:
Skype Online
umft TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0023 Semmelweis Tudáshálózat

Híreink
Hiba

Semmelweis felfedezése utáni vitákHozzáadás a kedvencekhez

 

Semmelweis Ignác a felfedezését gyakorlatban is igyekezett alkalmazni, a klinikán (Rókus Kórház) szigorú szabályokat vezetett be. 1960-ban és 1961-ben egyetlen gyermekágyi lázas halál nem következett be, szemben a bécsi klinikával (Allgemeines Krankenhaus), ahol továbbra is több száz nő hunyt el a kór következtében.  Semmelweis állítását nemcsak az osztrákok, hanem a többi külföldi tudós is kétkedő szemmel figyelte, így megírta „A gyermekágyi láz fölötti véleménykülönbség köztem s az angol orvosok között” című cikkét (csatolmányban olvasható a teljes szöveg), melyet szintén az Orvosi Hetilapban publikált 1860-ban (Orvosi Hetilap, 1860. 44. sz. 849-851. has., 45. sz. 873-876. has., 46. sz. 889-893. has., 47. sz. 913-915. has. ) A cikkében olvasható, mekkora vitát gerjesztett felfedezése a külföldi szülészorvosok között, a cikk végén összegez (915.o.):

„A lényeges különbség az én nézetem és az angolok nézete között a gyermekágyi láz származása felett abban áll: hogy én a gyermekágyiláz minden esetére, egyet sem vévén ki, csak egy okot, ugyanis: szétbomlott anyagot veszek föl és hiszek, míg az angol orvosok, jólehet a gyermekágyilázat szétbomlott anyagoktól eredni hiszik, ezenkívül még minden régi a gyermekágyiláz származása körül szereplő járványos és tájbéli okokat, régi jogaikban elismernek.”

Semmelweis azon meggyőződését, hogy a bomlott anyag bejutása a felelős a gyermekágyi lázért, nem kérdőjelezték meg külföldi kollegái, ahhoz viszont ragaszkodtak, hogy nem zárható ki az okok közül a járvány sem. A cikket követő további kísérletek (Louis Pasteur, Robert Koch és Joseph Lister) is mindazt mutatják, hogy Semmelweis felfedezése fontos alapkő volt az orvostudomány további fejlődésében.

 

Forrás: Gortvay, Zoltán: Semmelweis élete és munkássága, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966;

Semmelweis Ignác: A gyermekágyi láz fölötti véleménykülönbség köztem s az angol orvosok között" - Orvosi Hetilap, 1860. 44. sz. 849-851. has., 45. sz. 873-876. has., 46. sz. 889-893. has., 47. sz. 913-915. has.   

Kép: Központi Könyvtár saját fotó


Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár nyitvatartásHozzáadás a kedvencekhez

Tisztelt Olvasóink!

 

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára mindkét szolgáltató helyen (Mikszáth tér, EOK) 2015. augusztus 24-től kezdődően a hagyományos rend szerint tart nyitva.

Szeretettel várunk minden könyvtárhasználót!

 

Központi Könyvtár


Vajda Károly Semmelweisről 2. Hozzáadás a kedvencekhez

„Ha most elvonul tatjuk lelki szemünk előtt Semmelweis felfedezésének

küzdelmes történetét, mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy ennek

a nagy magyar orvosnak, mint a legtöbb klasszikusnak, csak a második nemzedék szolgáltatott igazságot és hogy e késedelemnek okát elsősorban

szűkebb értelemben vett kollegáinak féltékenységében, sőt rosszindulatában kell keresnünk. Amíg a kitaposott utakon járt, senki sem állott útjában; amint azonban új tanokat kezdett hirdetni, egymás után támadtak ellenfelei, főleg a szülészek és nőorvosok köréből. Míg a más szakmabeliek, elsősorban Rokitcumky, Skoda és Hebra, azonnal felismerték tanai igazságát és óriási horderejét, miért is teljes meggyőződéssel és szinte fanatikus ragaszkodással álltak melléje. A híres bécsi iskola valósággal kiüldözte kebeléből legnagyobb asszistensét, sőt midőn Klein, halála után fényes alkalma lett volna hibájának jóvátételére, igen kicsinyes okból elmulasztotta ezt is. Pesten majdnem ugyanez ismétlődött. A szülészek és nőorvosok egyáltalában nem vették komolyan és avval a bizonyos kézlegyintéssel akarták elintézni, amellyel a hivatalos szakemberek ősidők óta igyekeznek minden új gondolatot elnémítani. Markusovszky mellett Balassa és Hirschler voltak leglelkesebb szószólói és fanatikus hivei. Velük szemben Birly, a szülészet professzora, fölényes szánakozással hallgatta végig a fiatal orvos előterjesztését és avval bocsátotta el, hogy adjon szülőnőinek több hashajtót, csakis avval veheti elejét a gyermekágyi láznak. Birly halála után azonban az egész magyar orvosi kar osztatlan elismeréssel fogadta el Semmelweis tanait.

 

És ha mai szemmel nézve azt kérdezzük, mikép volt lehetséges, hogy Semmelweis megfigyeléseinek absolut megbízhatósága, csodálatosan világos és meggyőző okfejtése és elsősorban fényes eredményei nem tudták a szakembereket meggyőzni tanainak igazságáról, úgy ennek okát nem kis részben az egyetemi oktatásnak azon még ma is fennálló sajátosságában kell keresnünk, hogy ellentmondást nem tűrő tekintéllyel elég gyakran megdönthetetlen dogma gyanánt hirdet olyan tanokat, amelyek már néhány év múlva helyt nem állóknak bizonyulnak. A szülészet professzorai az egyetemi kathedra meg nem fellebbezhető magasságából a gyermekágyi láz okairól olyan tanokat hirdettek, amelyekkel szemben a fiatal tanársegédnek új tana már egyszerűsége miatt is csak a pusztába kiáltó szó lehetett. És ha végül az igazság győzedelmeskedett is, ne felejtsük el, hogy ezen késedelem sok-sok fiatal anyának és gyermekének életébe került. És nem szabad csodálkoznunk, hogy Semmelweis ezen nap-nap után ismétlődő halálesetek hallatára, amelyeket tanainak elfogadása esetén ej lehetett volna kerülni, végre is testében megtört és lelkében meghasonlott.”

Forrás:

 

- szöveg: Vajda Károly: Semmelweis, az anyák megmentője. Bp., 1933. [Ny. n.] 14.o.

 

- kép: http://semmelweis.hu/wp-content/uploads/2011/06/semmelweis.jpg

 


VPN szolgáltatás szünetel!Hozzáadás a kedvencekhez

A könyvtár VPN szolgáltatása újra helyreállt.


Eddigi türelmüket és megértésüket köszönjük! 


Springer, Scopus és Új Jogtár hozzáférési problémaHozzáadás a kedvencekhez

Tisztelt Felhasználóink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Springer folyóiratok 2015-ös számaihoz való hozzáférés is helyreállt.

 

Eddigi türelmüket és megértésüket köszönjük!


Régebbi híreink további oldalakon olvashatóak:
21 oldal Előző oldal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő oldal