Excellence adatbázis
Kar
Év

NévTudományos társaság tisztségek, tagságokNemzetközi Akadémiai tagságokTudományos folyóirat szerkesztőségi, bírálói tagságokDíjak, kitüntetések
Alapozó Egészségtudományi Intézet Addiktológiai Tanszék130334
Alapozó Egészségtudományi Intézet Alkalmazott Pszichológiai Tanszék20021
Alapozó Egészségtudományi Intézet Morfológiai és Fiziológiai Tanszék3901420
Alapozó Egészségtudományi Intézet Társadalomtudományi Tanszék12045
Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Ápolástan Tanszék130621
Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék510326
Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Fizioterápiai Tanszék390127
Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Oxiológiai és Sürgősségi Ellátás Tanszék0000
Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék 5001
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet9037564
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 15003720
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika3501018
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet5519318
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika88115715
Családorvosi Tanszék7445029
Digitális Egészségtudományi Intézet0000
Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet Családgondozási Módszertani Tanszék260617
Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet Egészségtudományi Klinikai Tanszék27073
Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet Epidemiológiai Tanszék22043
Egészségügyi Diagnosztikai Intézet Képalkotó Diagnosztikai Analitikus és Orvoste1901813
Egészségügyi Diagnosztikai Intézet Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék5511522
Egészségügyi Menedzserképző Központ2401111
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet2703012
Élettani Intézet6538382
Érsebészeti Tanszék9632379
Farmakognóziai Intézet6606947
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet15413129160
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet21053
Fogpótlástani Klinika4201536
FOK Szak- és Továbbképzési Titkárság0000
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika9181921
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet8118197
Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete5531112
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika200253
Gyógyszerészeti Intézet7603846
Gyógyszerészi Kémiai Intézet460498
Gyógyszerhatástani Intézet59110853
Honvéd-, Katasztrófa és Oxiológiai Tanszék2013
I. sz. Belgyógyászati Klinika1100100116
I. sz. Gyermekklinika2262154226
I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet1157112122
I. sz. Sebészeti Klinika16803850
I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika19408354
Idegsegészeti Tanszék3036
Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet3373025
II. sz. Belgyógyászati Klinika124017779
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika14314722
II. sz. Sebészeti Klinika20002
II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika280181
II.sz.Pathológiai Intézet6106464
III. sz. Belgyógyászati Klinika0000
Kardiológiai Tanszék - Kardiológiai központ5621175227
Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet3721215
Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Kútvölgyi Klinikai Tömb80187
Klinikai Kísérleti Kutató Intézet0000
Klinikai Pszichológia Tanszék27041
Konzerváló Fogászati Klinika25120
Kórélettani Intézet148313698
Központi Könyvtár140717
Kútvölgyi Klinikai Tömb - III. sz. Belgyógyászati Klinika90210144
Laboratóriumi Medicina Intézet360205
Magatartástudományi Intézet5007442
Mellkassebészeti Tanszék0000
Mentálhigiéné Intézet8312012
MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport132361
Népegészségtani Intézet7522436
Neurológiai Klinika620699
Nukleáris Medicina Tanszék430833
Onkológiai Tanszék50119
Orálbiológiai Tanszék5724142
Orális Diagnosztikai Tanszék2110
Ortopédiai Klinika 530711
Orvosi Biokémiai Intézet5907649
Orvosi Mikrobiológiai Intézet4913660
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet53126070
Parodontológiai Klinika17050
Pető András Kar Hári Mária Könyvtár és Forrásközpont0000
Propedeutikai Tanszék110108
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika3905717
Pulmonológiai Klinika9119363
Radiológiai és Onkoterápiás Klinika3604041
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Könyvtár0000
Szemészeti Klinika2706140104
Szerves Vegytani Intézet190814
Szívsebészeti Tanszék21012
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika0000
Testnevelési és Sportközpont0000
Transzplantációs és Sebészeti Klinika6903437
Traumatológiai Tanszék3311512
Urológiai Klinika8232831
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika5714178262
Összesen579310337053146