Adatbázisok
Hiba
Az adatbázis típusa:
Az előfizetés típusa:

Web of Science Core Collection
Multidiszciplináris bibliográfiai adatbázis a Clarivate Analytics-től, 1975-től indexeli, s teszi többszempont szerint kereshetővé több ezer tudományos folyóirat tartalmát. Az adatbázist naponta (munkanapokon) frissítik.

Journal Citation Reports (JCR)
A Clarivate Analytics által évente elkészített, tudományos folyóiratok impaktfaktorát tartalmazó adatbázis. 

Essential Science Indicators (ESI)
Online eszköz, amely méri a kutatási trendeket, és rangsorolja a kutatók, egyetemi intézetek, vállalatok, országok és folyóiratok tudományos eredményeit, értékeit 22 tudományos kategóriában. A webeszköz működése a tudományos cikkek szerzőire való hivatkozások mennyiségén alapul, az ebből készült rangsor adja a kutatók eredményességi statisztikájának és a tudományos trendek adatainak alapját. Az információkat kéthavonta frissítik a Web of Science Core Collection SCIE és SSCI forrásai alapján.

ScienceDirect
Az Elsevier kiadó platformján jelenleg több mint kétezer teljes szövegű folyóirat érhető el. Az orvostudományhoz kapcsolódó címek megtalálhatók online folyóirat katalógusunkban.

Scopus
Multidiszciplináris bibliográfiai adatbázis az Elsevier kiadótól. 1823-tól indexeli, s teszi többszempont szerint kereshetővé több ezer tudományos folyóirat tartalmát. Az adatbázist naponta frissítik.

Springerlink
A Springer kiadó platformján több mint 1500 folyóirat érhető el teljes szöveggel. Az orvostudományhoz kapcsolódó címek megtalálhatók online folyóirat katalógusunkban.

Akadémiai Kiadó Szótárcsomag
A csomag online kereshetővé teszi az angol, német, francia nagyszótárak tartalmait, valamit több szakszótár (pénzügyi, műszaki) és kéziszótár (olasz, spanyol, holland) anyagait is.

UpToDate
Az adatbázis az orvosok klinikai kérdéseinek megválaszolására szolgál, és Evidence Based Medicine-nek megfelelő ajánlásokat tartalmaz. Tartalmát folyamatosan frissítik, jelenleg 23 orvosi szakág területét öleli fel, a szerkesztőbizottság tagjai saját szakterületük nemzetközileg is elismert, vezető szaktekintélyei.

Részletes gyógyszeradatbázis is rendelkezésre áll, ami a gyógyszerhatóanyagok nevein alapul, ezen belül gyógyszerkölcsönhatásokat is lehet vizsgálni. 25 000 grafika is elérhető, illetve működik a link To PubMed funkció is.

Scival
A SciVal egy tudománymetriai méréseket segítő adatbázis, mely a Scopus adatbázisban indexelt szakfolyóiratokban megjelent közlemények adatait alapul véve képes országokra, intézményekre, tudományterületre vonatkozó összefoglaló adatok, grafikonok készítésére, a publikációs együttműködések vizsgálatára. Az adatbázis használatához egyéni regisztrációra és felhasználói fiókra van szükség.

InCites
Az InCites egy tudománymetriai méréseket elősegítő adatbázis, mely a Web of Science Core Collection adatbázisban indexelt szakfolyóiratokban megjelent közlemények adatait alapul véve képes országokra, intézményekre, tudományterületre vonatkozó összefoglaló adatok, grafikonok készítésére, a publikációs együttműködések vizsgálatára. Az adatbázis használatához egyéni regisztrációra és felhasználói fiókra van szükség.

ProQuest Central
Ez az adatbázis több ezer tudományos folyóiratot indexel, s biztosít hozzá teljes szövegű elérést. Az orvostudományhoz kapcsolódó címek megtalálhatók online folyóirat katalógusunkban.

ClinicalKey
Az Elsevier keresőrendszere az orvostudományok és az ápolás terén, állományában megtalálható több mint 1000 szak- és tankönyv, több mint 600 folyóirat teljes szöveggel, gyógyszer leírások, ezen felül videók, képek, útmutatók és betegtájékoztatók is. Az adatbázis használatához egyéni regisztrációra és felhasználói fiókra van szükség.

Útmutatók-Leírások (WOS, JCR, ESI):

Clarivate Analytics Training Portal
Quick Reference Guide WoS
WoS New Features June 2018
User Guide Chinese Science Citation Database
WoS search tips (english)
WoS keresési tippek (magyar)
ESI video guide
JCR video guide
WoS magyar információs oldal

Útmutatók-Leírások (Scopus, ScienceDirect):
Scopus Support Center
Scopus tutorials
ScienceDirect Support Center

Útmutatók-Leírások (Springerlink):
Pdf guide Springerlink

Útmutatók-Leírások (UpToDate):
Pdf guide
Video tutorial
Widget and Browser insert

Útmutatók-Leírások (SciVal):
SciVal Support

Útmutatók-Leírások (InCites):
Quick video guide

Útmutatók-Leírások (ProQuest Central):
Pdf guide (magyar nyelvű)

PsycInfo
Az adatbázis folyóiratcikkek, könyvek, könyvfejezetek, disszertációk kivonatos leírását, összefoglalóit gyűjti és teszi kereshetővé 1806-tól a pszichológia és társtudományai (pszichiátria, neurológia, szociológia és a beszédterápia  stb.) területéről.

EBM Reviews
Az Evidence Based Medicine Reviews adatbáziscsomag egy felületen teszi kereshetővé és teljes szöveggel elérhetővé a különböző orgánumokban megjelentetett evidenciákon alapuló szisztematikus összefoglalókat, kontrollált kísérletes tanulmányokat, orvosi irányelveket, protokollokat, módszertani útmutatókat.
Az Evidence Based Medicine Reviews adatbáziscsomag a következő adatbázisokat tartalmazza:
- ACP Journal Club
- Database of Abstracts of Reviews of Effects
- Cochrane Central Register of Controlled Trials
- Health Technology Assessment
- Cochrane Database of Systematic Reviews
- National Health Service Economic Evaluation
- Cochrane Methodology Register

 

Útmutatók-Leírások:
PDF guide
Video tutorial
Multimedia video guide
EBMR video guide
PsycInfo video guide
PsycInfo PDF facts sheet
EBM Reviews PDF facts sheet

CINAHL (with Full Text)
Cummulated Index to Nursing and Allied Health Literature adatbázis az ápolás és az egészségtudomány területéhez tartozó folyóiratokban megjelent szakirodalmat dolgozza fel, s teszi teljes szöveggel elérhetővé.

DOSS (with Full Text)
A Dentistry & Oral Sciences Source (DOSS) által átölelt irodalom lefedi a fogorvostudomány valamennyi területét, a gyermekfogászattól kezdve a szájsebészeten át az esztétikai fogászatig. Az adatbázis számos tudományos folyóirathoz, könyvhöz biztosít teljes szövegű hozzáférést.

OpenDissertations
Nyílt hozzáférésű adatbázis, mely friss és régebbi disszertációkat és szakdolgozatokat tartalmaz a kutatók munkájának támogatásához. A 20. század elejétől napjainkig biztosít forrásokat a világ minden részéről. A disszertációk többnyire teljes szöveggel hozzáférhetőek a hivatkozásnál található linken keresztül, mely az adott intézmény repozitóriumára vezet.

Discovery Service
A keresőrendszer segítségével a könyvtár által előfizetett legtöbb online adatbázis és folyóirat egy felületen válik kereshetővé. A pontos listát, hogy mi kereshető és mi nem e keresőrendszer segítségével ITT találja.

 

Útmutatók-Leírások:
EBSCO Host Guide - Search Tips
CINAHL Basic Search Guide
CINAHL Advanced Search Guide
CINAHL -MESH Headings
Discovery Service - Basic Search Guide
Discovery Service - Advances Search Guide
Discovery Service - Publication Finder Guide 

70 ország csaknem 5000 folyóiratát indexelő, több mint 16 millió rekordot tartalmazó orvostudományi adatbázis.

Útmutatók-Leírások:
PDF guide
Video tutorial

Az MTMT célja a hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására. A sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázisba ellenőrzött módon tölthetők fel a részt vevő intézmények kutatóinak tudományos munkásságát és teljesítményét jellemző adatok.

Útmutatók-Leírások:
Útmutatók, ismertetők magyarul

A Reaxys, kémiai kísérletekkel alátámasztott adatok tárháza. Kémiai reakciók (több lépésből álló reakciók is), szerkezetek és elemek fizikai tulajdonságainak leírását, szintézis utakat tartalmaz és tesz kereshetővé az adatbázis. 

Útmutatók-Leírások:
Quick Start Guide to New Reaxys
New Features in Reaxys
Introduction to Reaxys
Getting Started with Reaxys
Online Video Tutorials 

Ingyenes adatbázis, mely nyílt hozzáférésű könyveket indexel, és tesz kereshetővé minden tudományterületről

A MICROMEDEX teljes szövegű adattár. Alapvetően orvosi-gyógyszerészi tartalmú, de biológusok és kémikusok számára is sok használható forrás elérhető benne. Angol nyelvű orvosi adatbázis gyűjtemény, amely széleskörű információkat szolgáltat: gyógyszertan és toxikológia, sürgősségi betegellátás, betegtájékoztatás, és alternatív gyógyászat területéről.

Útmutatók-Leírások:
User Guide
Video tutorial

Bibliográfiai adatbázis-kezelő program. Lehetőség van különböző bibliográfiai adatbázisokból a hivatkozások importálására, ezen hivatkozások rendszerezésére. A kigyűjtött hivatkozásokból bibliográfia készíthető, valamint szövegszerkesztőbe épülő eszköztár segítségével dokumentumokba illeszthetőek.

Útmutatók-Leírások:
Video tutorials
PDF guide X8 for Wndows
PDF guide X8 for Macintosh

PDF guide X9 for Wndows
PDF guide X9 for Macintosh

A Web of Science előfizetők számára ugyanazon platformon ingyenesen elérhető SciELO Citációs Index, amely a latin amerikai, spanyol, portugál, Karib-térségi, és dél-afrikai területekről származó tudományos munkákat indexeli minden tudományterületről. Minden rekordnál megtalálható a teljes szövegre mutató link.

Útmutatók-Leírások:
Search Guide

A BioMed Central több száz nyílt hozzáférésű folyóiratot forgalmazó angol kiadó.

Ingyenesen hozzáférhető kémiai adatbázis, mely több millió vegyület felépítését és leírását tartalmazza. A vegyületek közti böngészéshez sokoldalú kereső áll rendelkezésre, a beépített rajzolóprogram segítségével pedig akár általunk rajzolt struktúrákra is rákereshetünk. Közösségi funkciói a szakmán belüli kollaborációt segítik.

Útmutatók-Leírások:
Search Guide

A gyógyszerkönyv a gyógyszerminősítés, a gyógyszerellenőrzés általános szabályait, valamint az egyes gyógyszerek minőségét és összetételét tartalmazó hivatalos kiadvány.

Az Amerikai Gyógyszerkönyv magában foglalja a National Formulary-t is, ami az egyes készítmények használatával, felírásával kapcsolatban tartalmaz gyakorlati információkat. A belépéshez jelszó szükséges, ez a Források/Jelszavak menüpontban található.

Útmutatók-Leírások:
Search Guide

Az Európai Gyógyszerkönyv jelenleg a 9. kiadásnál jár, tartalmát három havonta frissítik, ezt a verziószám növekedése jelzi. Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyógyszerkönyvet csak Internet Explorer böngészővel, a SafeView bővítmény telepítésével tudják használni.

Útmutatók-Leírások:
Search Guide

A Web Jogtár a Wolters Kluwer Kft. által szolgáltatott jogi információs adatbázis.
Az adatbázis tartalma:
- jogszabályok (törvények, rendeletek),
- egyéb jogi eszközök (határozatok, utasítások, irányelvek, tájékoztatók),
- más jogi dokumentumok (közlemények, kiadói kommentárok),
- bírósági döntések (EBH, BH, VEF stb.).
- iratmintatár


Az adatbázis legfontosabb forrásai a Magyar Közlöny, a Hivatalos Értesítő, a tárcaközlönyök, a bírósági kiadványok. 

A Jogtárban elérhető nyomtatványok megnyitásához és szerkesztéséhez Cégeditor program telepítésére van szükség, mely a Jogtáron belül az Alkalmazások menüpontból tölthető le. A Cégeditor program elindításához szükséges felhasználónév és jelszó a Források menü -> Jelszavak menüpontjában található.

 

Útmutatók-Leírások:
Ismerterő az új jogtárról (PDF)
Videó segédletek

Az adatbázis a magyarországi bejegyzésű cégek hiteles adatainak gyors lekeresését és elérését teszi lehetővé azáltal, hogy azok cégkivonatához, cégmásolatához, mérlegéhez, eredmény kimutatásaihoz biztosít hozzáférést, s lehetővé teszi az ezekben való keresést több szempont alapján is.

Az adatbázis kémiai vegyületekről, kémiai, fizikai tulajdonságaikról és a vegyületek közötti reakciókról szolgáltat információkat, s az ezekről írt vonatkozó irodalmat teszi kereshetővé.

Útmutatók-Leírások:
 Video Guides

A HS Talks a világ vezető professzorai és kutatói által narrált online szemináriumok gyűjteménye, mely gyűjtemény jelenleg több mint 1 500 videót tartalmaz.

Ingyenes adatbázis, mely nyílt hozzáférésű folyóiratokat indexel és tesz kereshetővé minden tudományterületről.

Ingyenesen hozzáférhető adatbázis, mely a maláriakutatásokról fellelhető információkat három aladatbázison keresztül teszi kereshetővé:

Human data, Mouse expression data, Mouse treatment data.

Útmutatók-Leírások:
Search Guide

Az oldal folyamatosan frissülő tára az Európai Uniós egészségügyi statisztikáknak.

A CogPrints repozitórium több mint 4000 ingyenesen elérhető tanulmányt tartalmaz, melyek többek között a pszichológia, ideggyógyászat témakörével foglalkoznak.

Ez az adatbázis a rákos daganatokkal kapcsolatos szomatikus mutációkról szóló tudományos információk gyűjteménye. Az adatbázist 2004-ben indították, és háromhavonta frissítik adatait.

Az OpenDOAR felsőoktatási- és tudományos intézmények repozitóriumainak gyűjtőhelye. Az adatbázis szolgáltat listát az indexelt repozitóriumokról, s lehetőséget nyújt repoziótiumot, illetve repozitóriumi tartalmak keresésére is.

Az adatbázis kereshetővé tesz igen sok magyar tudományos folyóirat tartalomjegyzékét.

Útmutatók-Leírások:
Keresési segédlet

A Web of Science előfizetők számára ugyanazon platformon ingyenesen elérhető Russian Science Citation Index, amely az orosz kutatók tudományos publikációit indexeli, és teszi visszakereshetővé angol és orosz nyelven, többek között orvostudományi és műszaki területekről, 2005-ig visszamenőleg.

A publikus Gyógyszeradatbázis az összes Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmény adatát tartalmazza. Megtalálhatók a törzskönyvből törölt készítmények is. Lehetőség van a gyógyszer nevére, vagy a hatóanyagra is keresni. Minden készítmény magyar nyelvű betegtájékoztatója, és alkalmazási előirata teljes szöveggel letölthető, valamint fotók is elérhetők a csomagolásról és magáról a készítményről.

A SZTAKI által kifejlesztett kereső képes az interneten és főként a Wikipédiában fellelhető forrásokat összevetni az általunk feltöltött dokumentum szövegével. Az ingyenesen beregisztrált felhasználók naponta, illetve havonta 10 keresést indíthatnak.

E felület lehetőséget biztosít több hazai repozitórium tartalmában való egyidejű keresésre.

Az adatbázis kereshetővé teszi a magyar orvosi folyóiratokban megjelent cikkeket.

Útmutatók-Leírások:
Keresési segédlet

A ClinicalTrials.gov a National Library of Medicine adatbázisa, mely nyilvános, illetve privát finanszírozású klinikai kutatások leírásait és eredményeit teszi visszakereshetővé. Jelenleg több mint 200 000 tanulmány érhető el az adatbázison keresztül, 193 országból.

Guide: https://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/ct/

Az adatbázis közel 30 európai országból származó 600 ezer ingyenesen, teljes szöveggel elérhető disszertációt tesz kereshetővé.

Útmutatók-Leírások:
Search Guide

Ez az oldal képes a felületre feltölött szövegrészlet egyezését megkeresni az interneten fellelhető ingyenesen elérhető források között. Egy feltöltéssel 1000 szavas dokumentum vizsgálható át, regisztráció nélkül az oldal 1 keresést engedélyez naponta, az ingyenes regisztrációt követően 50 keresés lehetséges egy nap.

A SCImago Journal and Country Rank tudománymetriai adatbázis, amely folyóiratok és országok tudomány tevékenységének mérésére szolgál. A SCImago Journal Rank indikátor számításának alapjául a Scopus adatbázisban található adatok szolgálnak, 1996-ig visszamenően.

Útmutatók-Leírások:
Search Guide

Ingyenes adatbázis, mely három adatbázisba csoportosított tartalmat tesz kereshetővé: PubChem Substance, PubChem Compound, PubChem BioAssay.

Útmutatók-Leírások:
Search Guide

Nature Publishing Group adatbázisa szaktekintélyek által kiválasztott 68 legrangosabb folyóiratban megjelent publikációkból állítja fel sajátos tudománymetriai rangsorát. Az adatbázisban országos és intézményi tudományos teljesítményre is lehet keresni, és a kollaborációk is megjeleníthetővé válnak. Az adatbázis havonta frissül.

Az oldalon lehetőség van ingyenes plágium keresés lefutattására, 5000 karakter terjedelemig. A keresést a feltöltött szöveg és az interneten fellelhető ingyenesen elérhető források között végzi el az oldal.

Ez az adatbázis széles körű információkat szolgáltat - részletes képekkel, differenciál diagnózisokkal, esetleírásokkal - szinte valamennyi bőrbetegségről.

Az ingyenes adatbázis információt szolgáltat arról, hogy mely intézmény milyen adatbázisokra, folyóiratcsomagokra fizet elő az EISZ nemzeti programon keresztül.

Ez a repozitórium a társadalomtudomány körében megjelent, nyílt hozzáférésű dokumentumokat gyűjti. Jelenleg több mint 34 000 teljesszövegű dokumentum található benne.

A Web of Science előfizetők számára ugyanazon platformon ingyenesen elérhető Korean Journal Database, amely a Dél-Koreából származó tudományos munkákat indexeli minden tudományterületről.

Útmutatók-Leírások:
Search Guide

Ez a legálisan nyílt hozzáférésű tudományos tartalmak egyablakos keresője, amely a kutatókat bátorítja arra, hogy profil regisztrációt követően megosszák egymással tudásukat a nyilvános publikálás utáni lektorálás (Public Post-Publication Peer Review) lehetőségét alkalmazva.

Pszichológiai témájú közlemények Open Access preprint archívuma. A szolgáltatás lehetővé teszi a pszichológiai a témában megjelent cikkek kéziratának, illetve a kiadatlan munkák közzétételét. A közlemények az egyes kiadók által meghatározott irányelveknek megfelelően szabadon feltölthetőek az archívumba.

Ingyenes és nyílt élettudományi témájú kéziratokat tároló szerver, ahova a szerzők maguk tölthetik fel a még nem publikált munka dokumentumaikat, preprint kézirataikat.

A Co=MorNet  egy Semmelweis Egyetem kutatói által fejlesztett multimorbiditási, azaz különböző betegségek együttjárását mutató térkép. A kereshető adatbázis 250 betegség közötti kapcsolatot vizualizálja, ezzel ábrázolva az egyes betegségek közötti lehetséges összefüggéseket.

Ez a program képes nukleotid vagy fehérje szekvenciákat összehasonlítani és kiszámítani az egyezések statisztikai jelentőségét . A BLAST így alkalmas arra, hogy szekvenciák közötti funkcionális és evolúciós összefüggéseket lehessen meg állapítani és segít egy gén-család tagjait felderíteni.

Ez a rendszer lehetővé teszi a feltöltött kézirat eredetiségének vizsgálatát, így a plagizálás megelőzését, valamint a hallgatói dolgozatok értékelését és így az írási készségek fejlesztését. A rendszer a feltöltött kéziratokat (cikkeket, disszertációkat) összeveti az interneten ingyenesen fellelhető, valamint az előfizetéses tudományos folyóirat- és könyvkiadók tartalmaival és erről jelentést készít. Emellett az oktatóknak lehetőségük van a kézirat egészét értékelni és megjegyzéseket fűzni egyes részeihez.

Ingyenes és nyílt táplálkozástudományi témájú kéziratokat tároló szerver, ahova a szerzők maguk tölthetik fel a még nem publikált munka dokumentumaikat, preprint kézirataikat, már publikált cikkeiket.

A Trip (Turning Research Into Practice) egy klinikai keresőmotor mely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy gyorsan, egyszerűen találjanak és használjanak minőségi kutatási eredményeket. Elsősorban bizonyítékon alapuló orvoslás fontos forrásait indexeli, úgy mint esettanulmányok, útmutatók, elsődleges kutatások, tényeken alapuló összefoglalók, valamint "klinikai kérdések és válaszok (Q&A)".

Az adatbázis nem teljes szövegű. Csak azon források érhetőek el teljes szöveggel rajta keresztül, amelyek nyílt hozzáférésűek, vagy intézményileg előfizetettek.

User guide: https://www.tripdatabase.com/how-to-use-trip

A TOXNET több adatbázis közös keresőfelülete, amelyek kémiai anyagok, gyógyszerek, betegségek, környezet egészségügyi, munkabiztonsági, munka egészségügyi információkat, mérgezésekről szóló, kockázat felmérésekről és szabályokról szóló információkat, toxikológiai információkat tesznek kereshetővé. Az aladatbázisok listája és rövid angol nyelvű leírása megtekinthető itt: https://toxnet.nlm.nih.gov/help/newtoxnet/toxnetfs.html

ChemRxiv egy ingyenes és nyílt kémai témájú preprint kéziratokat tároló szerver, ahova a szerzők maguk tölthetik fel a még nem publikált kézirataikat. Ez lehetőséget teremt, hogy a még nem publikált eredményeket megoszthassák a kutatók kollégáikkal és tőlük értékes visszajelzéseket kaphassanak munkájukkal kapcsolatban még a hivatalos lektorálási procedúra előtt.

Ez a keresőfelület legálisan nyílt hozzáférésű tudományos tartalmak egyablakos keresője, amely több intézményi repozitóriumot és tudományterületi preprint szervert, valamint kiadói oldalakat is aggregál.

A Physiopedia egy encikopédia típusú referensz adatbázis, mely elsősorban a fizioterapeutáknak nyújt segítséget a napi munkában. A szócikkek elméleti és gyakorlati ismereteket is tartalmaznak, alkalmazásukat szemléltető videók segítik. Az referensz adatbázis bárki számára ingyenes, a térítéses modulokhoz azonban nem biztosított a hozzáférés.

Az Open-i szolgáltatást az USA National Library of Medicine készíti, amely lehetővé teszi legálisan nyílt hozzáférésű forrásokból képek (táblázatok, grafikonok, fotók, stb.) keresését. Az adatbázis több mint 3,7 millió képhez biztosít hozzáférést.

Ingyenes és nyílt szakdolgozatokat, diplomamunkákat, disszertációkat tároló szerver, ahova a szerzők maguk tölthetik fel munkáikat.

Ez a keresőfelület a legálisan nyílt hozzáférésű tudományos tartalmak egyablakos keresője, amely több tudományterületi preprint szervert aggregál.

Patológiai atlaszgyűjtemény, mely elsősorban nagy felbontású hisztológiai képek tematikus tára. Az oldal képi tartalma ingyenes regisztráció után érhető el.

A MedlinePlus az USA National Library of Medicine által készített weboldala, amely kifejezetten egyszerű nyelven igyekszik a különböző betegségekről és gyógymódjaikról megbízható információt szolgáltatni laikusok számára. Az adatbázist naponta frissítik.

Ingyenes és nyílt társadalomtudományi témájú kéziratokat tároló szerver, ahova a szerzők maguk tölthetik fel a még nem publikált munka dokumentumaikat, preprint kézirataikat, már publikált cikkeiket.

A JoVE egy tudományos videótár, melynek előfizetett moduljai több mint 2500 videóval demonstrált, lektorált cikket tartalmaznak részletes szöveges jegyzőkönyvvel.