PhD igazolásokHozzáadás a kedvencekhez
Hiba

FIGYELEM!

A disszertációk benyújtásához szükséges Könyvtári Adatlapot a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázisba rögzített publikációs lista átemelésével kell kitölteni. 2011 szeptembere után a Doktori Titkárság már csak az új Könyvtári Adatlapot fogadja el. A saját publikációknak az MTMT adatbázisba történő felviteléhez szükséges jelszót és felhasználó nevet az Intézet/Klinika MTMT adminisztrátorától lehet kérni. A mellékelt új Könyvtári Adatlap fentiek szerinti kitöltése kötelező, ez alól a Doktori Iskola felmentést nem adhat.

[ODT 231/2010 (XII.17) sz. határozata alapján]

A Könyvtári Adatlap kitöltéséhez szükséges IF értékek elérhetőek az egyetemi hálózatból a Források/Adatbázisok menüpont alatt. (Journal Citation Reports adatbázis)

 

A PhD értekezésekhez benyújtott publikációkat a pályázó által benyújtott könyvtári adatlap alapján a Központi Könyvtár ellenőrzi. Nem célunk a tudományos munkák minősítése, csak az adatok hitelességének ellenőrzése.

A könyvtári adatlap letölthető a Doktori Iskola honlapjáról.

Kattintson a következő linkek valamelyikére letöltéshez:

Könyvtári adatlap 2016. szeptember 1. előtt tanulmányaikat megkezdők részére:
http://semmelweis.hu/phd/files/2016/03/12_melléklet_Könyvtári-Adatlap.doc

Könyvtári adatlap 2016. szeptember 1. után tanulmányaikat megkezdők részére:
http://semmelweis.hu/phd/files/2016/10/Mellékletek-a-DSZhez-2016.-szept-1-utánra_12.számú-melléklet.doc


Figyelem!

A kitöltött adatlapot kérjük, szerkeszthető formában (word) a titkárság e-mail címére szíveskedjenek megküldeni: titkarsag.kk@semmelweis-univ.hu

Az esetlegesen szükséges egyeztetések könnyebb lebonyolítása miatt kérjük, hogy telefonos elérhetőséget szíveskedjenek megírni.

Az adatlaphoz szíveskedjenek mellékelni azon közlemények teljes szövegű változatát, melyek nem érhetőek el a Semmelweis Repozitóriumban, vagy a Semmelweis Egyetem hálózatából hozzáférhető folyóiratban.

A közlemények másolata személyesen is leadható hétköznap 8.00-16.00 óra (pénteken 8.00-14.00) között a Központi Könyvtár Titkárságára (Mikszáth tér 5., III. emelet).

Az ellenőrzés határideje: 10 munkanap. [Ld. EDT 42/2010. (07.05.) sz. határozata] A hitelesítés elkészültéről a könyvtár értesítést küld.