MTMT az EgyetemenHozzáadás a kedvencekhez
Hiba

 

Egyetemünk az MTMT egyik csatlakozott intézménye.

 

A feltöltést és az adatszolgáltatást az alábbi dokumentum (amelyet Semmelweis Egyetemi hálózatból tölthetnek le) szabályozza:

 

12.sz REKTORI KÖRLEVÉL és Melléklete, kelt: 2013. április 15-én: Rektori körlevél 

2013_NYILATKOZAT affiliáció nélkül megjelent MTMT-be feltöltött publikációkkal kapcsolatban: Nyilatkozat

 

Az MTMT egyetemi koordinációját a Központi Könyvtár végzi, fő feladatuk az egyetemi hierarchikus rendszer kialakítása, a változások nyomonkövetése, frissitése (Tanszéki adminisztrátorok  betanítása, oktatása stb.)

 

Elérhetőségek:

4-es szintű intézményi adminisztrátor:

Molnár-Taga Márta

Figyelem! Kérjük, hogy Semmelweis Egyetem kutatói, egyénileg NE regisztráljanak az MTMT honlapján, forduljanak ilyen kéréssel a tanszéken kinevezett MTMT adminisztrátorhoz! (Az adminisztrátorok listája az alábbi listában látható)


A közlemények és idézetek feltöltésénél irányadóak az MTMT oldalán található MTMT dokumentumok: https://www.mtmt.hu/dokumentumok-3

 

A szerző vagy az által megbízott személy a tanszéki adminisztrátorokat kereshetik a feltöltéssel kapcsolatos kérdéseikkel/ kéréseikkel.

 

Tanszéki adminisztrátorok további információhoz juthatnak a következő oldalon: MTMT Tanszéki adminisztrátorok (amelyet Semmelweis Egyetemi hálózatból érhetnek el)

 

A tanszéki adminisztrátorok listája kari bontásban az alábbi táblázatban található.

 

Semmelweis Egyetem - MTMT működtetéséért felelős megbízottak

Szervezeti egység 

Név

titulus

Elérhetőség

MTMT Tudományos Tanács szavazati jogú tagja

Dr. Ligeti Erzsébet akadémikus  ligeti.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu 

MTMT operatív feladatok ellátásáért és kapcsolattartásáért megbízott

Dr. Vasas Lívia

MTMT Operatív Vezető, Oktatási felelős

vasas.livia@semmelweis-univ.hu

Intézményi 4-es adminisztrátor

Molnár-Taga Márta

 könyvtáros

taga.marta@semmelweis-univ.hu

Semmelweis Egyetem - MTMT működtetéséért felelős Kari Adminisztrátorok

 Szervezeti egység

Név

Beosztás

Elérhetőség

Általános Orvostudományi Kar - Elmélet

Csajbók Edit

könyvtáros

csajbok.edit@semmelweis-univ.hu

Általános Orvostudományi Kar - Klinikum

Csajbók Edit

könyvtáros

csajbok.edit@semmelweis-univ.hu

Fogorvostudományi Kar

Szalóky-Siki Ágnes

könyvtáros

siki.agnes@dent.semmelweis-univ.hu

Gyógyszerésztudományi Kar

Áncsán Gizella

könyvtáros

ancsan.gizella@se-etk.hu

 

Egészségtudományi Kar  

 

Áncsán Gizella

könyvtárvezető

ancsan.gizella@se-etk.hu

Orbán Zsófia

könyvtáros

orban.zsofia@se-etk.hu 

Sóki Edit

könyvtáros

sokie@se-etk.hu

Egészségügyi Közszolgálati Kar

Szabad Viktória (szülési szabadságon)

Gulyás Gabriella

könyvtáros

szabad@emk.sote.hu 

gulyas.gabriella@emk.sote.hu

 

Központi Szervek

Berhidi Anna

könyvtáros

berhidi.anna@semmelweis-univ.hu

Pető András Kar

Dr. Kollega Tarsoly István Dániel

könyvtárvezető  kollega-tarsoly.istvan_daniel@semmelweis-univ.hu
Végh Judit

könyvtáros

vegh.judit@semmelweis-univ.hu

Semmelweis Egyetem - MTMT működtetéséért felelős Tanszéki Adminisztrátorok

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ELMÉLET

Kari adminisztrátor: Csajbók Edit csajbok.edit@semmelweis-univ.hu

Szervezeti egység

MTMT tanszéki adminisztrátor(ok)

Elérhetőség

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Zachar Gergely

Tóth Tímea Zsófia

gzachar@gmail.com    

toth.timea@med.semmelweis-univ.hu

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. Haluszka Dóra

haluszka.dora@med.semmelweis-univ.hu

*MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport

Hegedűs Tamás

tamas@hegelab.org

Élettani Intézet

Sonnevend Kinga

sonnevend.kinga@med.semmelweis-univ.hu 

*MTA-SE "Lendület" Nyirokélettani Kutatócsoport

*MTA-SE Lendület Peroxidáz Enzimek Kutatócsoport

*MTA-SE Molekuláris Élettani Kutatócsoport

*MTA-SE Lendület Gyulladásélettani Kutatócsoport

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Zádori Zoltán 

zadori.zoltan@med.semmelweis-univ.hu

Genetikai, Sejt-, és Immunbiológiai Intézet

Ádám Adrienn

adamadrienn78@gmail.com

*MTA-SE Lendület Kísérletes és Transzlációs Immunomikai Kutatócsoport

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

Csajbók Edit

csajbok.edit@semmelweis-univ.hu 

I.sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Laczik Cecilia

cecil@korb1.sote.hu

Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Dr. Bokor János

bokor.janos@med.semmelweis-univ.hu

II. sz. Pathológiai Intézet

Rigóné Kálé Elvira

rigone_kale.elvira@med.semmelweis-univ.hu

*MTA-SE Molekuláris Onkológia Kutatócsoport

Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet

Klotz Dávid

klotz.david@med.semmelweis-univ.hu  

Kórélettani Intézet

Kristóf Szilvia

racz.szilvia@med.semmelweis-univ.hu

Laboratóriumi Medicina Intézet

Dr. Blaha Béla

blaha.bela@med.semmelweis-univ.hu

Magatartástudományi Intézet

Somorjai Noémi

somnoe@net.sote.hu

Népegészségtani Intézet

Csányi László

csanyi.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Orvosi Biokémiai Intézet

Zölde Katalin

Bökönyi Zita

zolde.katalin@med.semmelweis-univ.hu

bokonyi.zita@med.semmelweis-univ.hu

*MTA-SE Lendület Ioncsatorna Kutatócsoport

*MTA-SE Lendület Neurobiokémiai Munkacsoport

*MTA-SE Neurobiokémiai Kutatócsoport

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Dr. Kocsis Béla

kocsis.bela@med.semmelweis-univ.hu 

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet

Sonnevend Kinga

sonnevend.kinga@med.semmelweis-univ.hu

*MTA-SE Pathobiokémiai Kutatócsoport (2006-ig: MTA-SE Peptid-Biokémiai Kutatócsoport)

Tanai Gyuláné

tanai.henriette@med.semmelweis-univ.hu 

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR  KLINIKUM

Kari adminisztrátor: Csajbók Edit csajbok.edit@semmelweis-univ.hu

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Hegedűs Anikó

heganiko@yahoo.co.uk

Családorvosi Tanszék

Dr. Hargittay Csenge

hargittay.csenge@med.semmelweis-univ.hu

Érsebészeti Tanszék

Hegedűs Anikó

heganiko@yahoo.co.uk

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Lengyel Nikolett

titkarsag.fulo@med.semmelweis-univ.hu

I.sz. Belgyógyászati Klinika

Molnár-Taga Márta

taga.marta@semmelweis-univ.hu  

I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

Kisné Cseh Éva

cseh.eva@med.semmelweis-univ.hu

*MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport

Kisné Cseh Éva

cseh.eva@med.semmelweis-univ.hu

*MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport

Lénárt Lilla

lenart.lillaa@gmail.com

I.sz. Sebészeti Klinika

Kalo Eszter

kalo.eszter@semmelweis-univ.hu

 II.sz. Belgyógyászati Klinika

Radványi András

radvanyi.andras@med.semmelweis-univ.hu

*MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport (2006-ig: MTA-SE Gastroenterológiai és Endocrinológiai Kutatócsoport)

Berczik Mária

berczik.maria@med.semmelweis-univ.hu

*MTA-SE Lendület Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport

Dr. Patócs Attila

patocs.attila@med.semmelweis-univ.hu

II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Szűts Ferencné
Deli Judit

szuts.iren@med.semmelweis-univ.hu
deli.judit@semmelweis-univ.hu

II. sz. Sebészeti Klinika

Kovács Elekné

kovmarg@gmail.com

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Galamb Ádám

galamb.adam@gmail.com

Csókási Ildikó

csokasi.ildiko@med.semmelweis-univ.hu 

III.sz. Belgyógyászati Klinika

Házkötő Béláné

ani@hazkoto.hu

Kardiológiai Tanszék - Kardiológiai Központ

Nagy Regina

se.kardiologiai.kp.titkarsag@gmail.com

*Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport

 Cselovszky Rozina

cselovszky.rozina@med.semmelweis-univ.hu

Mellkassebészeti Klinika

Bíró Beatrix

mellkasseb@med.semmelweis-univ.hu 

Tóth Anina

toth.anina@med.semmelweis-univ.hu 

Neurológiai Klinika

Véghné Vig Dorottya

veghne_vigh.dorottya@med.semmelweis-univ.hu

Nukleáris Medicina Központ

Dr. Jánosa Cintia

janosa.cintia@med.semmelweis-univ.hu

Ortopédiai Klinika

Szabó Brigitta

szabobrigitta_11@hotmail.com

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Parcsami Gáborné

parcsami.gaborne@med.semmelweis-univ.hu

Kakuszi Brigitta

kakuszi@psych.sote.hu

Pulmonológiai Klinika

 Mészáros György

mgy@pulm.sote.hu 

Radiológiai Klinika

később kerül megnevezésre

 

Szemészeti Klinika

Dr. Resch Miklós

miklosresch@gmail.com

Dr. Farkas Alexandra

alexandrafarkas1991@gmail.com

Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Incze Olivérné

incze.maria@med.semmelweis-univ.hu

Traumatológiai Tanszék

Dr. Berta Ágnes

bertaagnes@hotmail.com

Urológiai Klinika

Berkes Anna

berkes.anna@med.semmelweis-univ.hu

Szívsebészeti Tanszék

Hegedűs Anikó

heganiko@yahoo.co.uk

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Dr. Fésüs Luca

luca.fesus@gmail.com

Dr. Cakir Ugur

dr.cakir.ugur@gmail.com

Klinikai Pszichológiai Tanszék

Horváth Dóra

pszichotanszek@med.semmelweis-univ.hu

Idegsebészeti Tanszék

 Jankus Katalin

jankus.katalin@med.semmelweis-univ.hu

Onkológiai Tanszék

Ábel Mónika

oktatas@oncol.hu

Onkológiai Központ

Kovács Péter

Dr. Mühl Dorottya

Dr. Németh Zsuzsanna

Kerék Barbara

 

kovacs.peter2@med.semmelweis-univ.hu

muhl.dorottya@med.semmelweis-univ.hu

nemeth.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu

okkerekbarbara@gmail.com

 

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR

Kari adminisztrátor: Áncsán Gizella ancsan.gizella@se-etk.hu

Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Bazsó Zsanett

bazso.zsanett@semmelweis-univ.hu

Farmakognóziai Intézet

Reményiné Kóródi Zsuzsa

r_korodi.zsuzsa@pharma.semmelweis-univ.hu

Gyógyszerhatástani Intézet

Ruzsits Ágnes

ruzsitsagnes@gmail.com

Ruzsits Ágnes

ruzsitsagnes@gmail.com

*MTA-SE Neuropszichofarmakológiai Kutatócsoport

Gyógyszerészeti Intézet

Dalmadiné Dr. Kiss Borbála

kiss.borbala@pharma.semmelweis-univ.hu

Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Dr. Kiss Eszter

kiss.eszter@pharma.semmelweis-univ.hu

Szerves Vegytani Intézet

Molnárné Czagány Krisztina

czagany.krisztina@pharma.semmelweis-univ.hu

Petróné Karátson Zsuzsanna

karatson.zsuzsanna@pharma.semmelweis-univ.hu

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

Kari adminisztrátor: Szalóky-Siki Ágnes siki.agnes@dent.semmelweis-univ.hu

Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Szalóky-Siki Ágnes

siki.agnes@dent.semmelweis-univ.hu

Fogpótlástani Klinika

Szalóky-Siki Ágnes

siki.agnes@dent.semmelweis-univ.hu

Parodontológiai Klinika

Szalóky-Siki Ágnes

siki.agnes@dent.semmelweis-univ.hu

Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

Szalóky-Siki Ágnes

siki.agnes@dent.semmelweis-univ.hu

Orálbiológiai Tanszék 

Dr. Földes Anna

foldes.anna@dent.semmelweis-univ.hu

  Dr. Kerémi Beáta  keremi.beata@dent.semmelweis-univ.hu 

Orális Diagnosztikai Tanszék

Szalóky-Siki Ágnes

siki.agnes@dent.semmelweis-univ.hu

Konzerváló Fogászati Klinika

Szalóky-Siki Ágnes

siki.agnes@dent.semmelweis-univ.hu

Propedeutikai Tanszék

Szalóky-Siki Ágnes

siki.agnes@dent.semmelweis-univ.hu 

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Szalóky-Siki Ágnes

siki.agnes@dent.semmelweis-univ.hu

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR

Kari adminisztrátor:  Gulyás Gabriella gulyas.gabriella@emk.sote.hu

Egészségügyi Menedzserképző Központ

Szabad Viktória

Gulyás Gabriella 

szabad@emk.sote.hu

gulyas.gabriella@emk.sote.hu

Mentálhigiéné Intézet

Halász Hajnalka

halasz.hajnalka@public.semmelweis-univ.hu

Digitális Egészségtudományi Intézet (volt Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet)

Bacsa Dóra bacsa@ekk.sote.hu
Reicher Viktória reicher@ekk.sote.hu

KÖZPONTI SZERVEK

Kari adminisztrátor:  Berhidi Anna berhidi.anna@semmelweis-univ.hu

Központi Könyvtár

Berhidi Anna

berhidi.anna@semmelweis-univ.hu

Központi Levéltár

később kerül megnevezésre

 

MR Kutatóközpont (MRKK)

Dr. Szabó Ádám György 

szabadam@gmail.com

Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság

Vorzsák Orsolya

Bíró-Szabó Angelika

orsolja8@gmail.com  

biro-szabo.angelika@semmelweis-univ.hu

   Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Ruttkay Szilvia

ruttkay.szilvia@semmelweis-univ.hu

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

Kari adminisztrátorok

ETK tanszékei

Áncsán Gizella

ancsan.gizella@se-etk.hu

ETK tanszékei

Sóki Edit

sokie@se-etk.hu 

ETK tanszékei

Dr. Csehné Kiss Judit

csehne@se-etk.hu

ETK tanszékei

Orbán Zsófia

orban.zsofia@se-etk.hu

PETŐ ANDRÁS KAR

Kari adminisztrátorok

Végh Judit  vegh.judit@semmelweis-univ.hu

                Dr. Kollega Tarsoly István Dániel kollega-tarsoly.istvan_daniel@semmelweis-univ.hu
Humántudományi Intézet Végh Judit vegh.judit@semmelweis-univ.hu 
Konduktív Pedagógiai Intézet Végh Judit vegh.judit@semmelweis-univ.hu 
Konduktív Pedagógiai Központ Végh Judit vegh.judit@semmelweis-univ.hu 

DOKTORI ISKOLA

MTMT adminisztrátor

Rácz Károly Doktori Iskola

Tutor László

tutor.laszlo@phd.semmelweis-univ.hu


*-gal jelölve a kutató csoportok

Az itt található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Csak egyetemi hálózatból elérhető tájékoztatók, dokumentumok: MTMT az Egyetemen - csatolmányok