KönyvtárunkrólHozzáadás a kedvencekhez
Hiba

Történet

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárát 1828-ban Schordann Zsigmond alapította. Orvos elnökeinek sorába tartozott Semmelweis Ignác is. Gyűjteménye adományokból és hagyatékokból gyarapodott, melyek ma a könyvtár féltve őrzött kincsei.

1884-ben költözött az Üllői úti főépületbe, mint a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Tanártestületi Orvoskari Könyvtára.

1945-ben nyitotta meg kapuit a nyilvánosság előtt.

1951-től a Budapesti Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtáraként működött, mint az ország legnagyobb orvosi közgyűjteménye.

1968-tól Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára.

1982-ben a könyvtár szabadpolcos olvasóteremmel bővült a hallgatók számára.

1994-ben Információs Centrum kialakítására került sor.

2000-től a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára.

2009-ben költözött a Mikszáth Kálmán tér 5. szám alatti épületbe.

Jelenleg két szolgáltatási helyszínen, összesen 1940 m2 alapterületen, 300 olvasói férőhellyel, 75 számítógéppel áll a felhasználók rendelkezésére.

A Központi Könyvtár állománya kb. 260 000 kötet.

Az elérhető (elektronikus és papír) folyóiratcímek száma: 7850 db.

A Könyvtár Feladata:


Küldetésnyilatkozat:
„A Központi Könyvtár feladata, hogy tevékenységével támogassa az egyetemen folyó oktatást, kutatást és gyógyítást, ellássa az egyetem polgárait és valamennyi szakembert megfelelő mennyiségű és minőségű szakirodalommal. A szakirodalom teljes körű gyűjtése, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása a könyvtár, illetve a könyvtárosok megfelelő közreműködésével, szakértelmével kell, hogy történjen: gyorsan, pontosan, naprakészen és gazdaságosan. Az egyetem alaptevékenységi körébe tartozik a könyvtár és annak szolgáltatásai.”

Feladata az egyetem hármas funkciórendszerének (oktatás, kutatás, gyógyítás) megfelelően a legkorszerűbb szakirodalommal való ellátás, az adatbázisok használatának oktatása és a könyvtárközi dokumentumkérések teljesítése.

Működését az érvényben lévő Egységszintű Működési Szabályzat határozza meg.

Módszertani felügyelet


A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára országos feladatkörű, nyilvános szakkönyvtár, az egyetem fenntartásában működő 3 kari, 1 tanszékcsoporti és 32 tanszéki könyvtár szakmai, módszertani központja.

E tevékenységhez tartozik a tanszéki könyvtárak külföldi könyv- és folyóiratrendelése, a könyvtárak szakfelügyelete, a tanszékvezető professzorok írásos tájékoztatása a könyvtárban tapasztaltakról, személyes, ill. telefonon történő tanácsadás, tanfolyamok szervezése, új könyvtárosoknak tréning tartása, adatbázisok használatának betanítása. A közeljövő feladata az integrált könyvtári rendszer alkalmazásának oktatása, s cél az egyetem teljes könyvállományának integrált rendszerbe szervezése.

A tanszéki könyvtárak könyvállománya: kb. 250 000 kötet.

A tanszéki könyvtárak által előfizetett kurrens folyóiratcímek száma: 484 db.