Központi Könyvtár

Semmelweis Egyetem

Központi Könyvtár

Semmelweis Egyetem
Beiratkozás

A Központi Könyvtár látogatása, helyben használata mindenki számára ingyenes.

Kölcsönzéshez szükség van Központi Könyvtárba történő beiratkozásra, ehhez érvényes diákigazolvánnyal illetve személyazonossági igazolvánnyal kell rendelkezni. A Semmelweis Egyetem dolgozóinak munkaviszonyra vonatkozó igazolás szükséges az ingyenes beiratkozáshoz.


Beiratkozási díjak:


A Semmelweis Egyetem hallgatói és dolgozói számára: térítésmentes

Hallgatók esetében érvényes diákigazolvány és/vagy érvényes jogviszony-igazolás, dolgozók esetében 1 hónapnál nem régebbi munkáltatói jogviszony igazolás, személyi törzsszám (SAP-szám) megadása szükséges.


Egyéb felsőoktatási intézmények hallgatói számára: 1270 Ft/év
Egyéb olvasók számára: 2540 Ft/év
Nyugdíjasok számára: Térítésmentes

A személyi adatokban bekövetkezett változást kérjük jelezni.